Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 73969Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 december 2018, nr. E&K/1443116, houdende de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en een nieuw lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, vijfde lid, van het Besluit Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

BESLUIT

Artikel 1

Te rekenen vanaf 23 december 2018 wordt voor een periode van drie jaren benoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog:

  • De heer mr. D. Oostinga

Artikel 2

Te rekenen vanaf 23 december 2018 wordt voor een periode van twee jaren benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog:

  • Mevrouw mr. E. Swaab, reeds lid van voornoemde commissie

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven