Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarenStaatscourant 2018, 73256OverigGemeente Haren - besluit naamgeving openbare ruimte - Kloostersingel Haren Gn

Logo Haren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren maakt bekend dat zij op 11 december 2018 hebben besloten tot vaststelling van de openbare ruimte: (Straat in Haren Noord, deelgebied 1) met de volgende benaming:

Openbare ruimten: Kloostersingel

Woonplaats: Haren Gn

Type openbare ruimte: weg

 

Bent u het als belanghebbende niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders Haren, Postbus 21, 9750 AA Haren GN o.v.v. Straatnaamgeving.

Uw bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.