Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldStaatscourant 2018, 73242Instelling gemeenschappelijke regelingenHet besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling ISD Noorderkwartier

Logo Noordenveld

 

Het college van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Noordenveld maakt, conform art. 31 van de gemeenschappelijke regeling ISD Noorderkwartier, bekend:

 

  • dat de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd:

 

  • gelet op artikel 1 en 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling ISD Noorderkwartier;

 

  • gelezen het concept-liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling ISD Noorderkwartier;

 

Besluiten in te stemmen:

 

  • 1.

    met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling ISD Noorderkwartier met ingang van 1 januari 2019;

 

  • 2.

    met het door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD Noorderkwartier opgestelde concept-liquidatieplan.

 

Aldus besloten,

 

 

De gemeenteraad van Leek, d.d. 20 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Leek d.d. 11 december 2018

De gemeenteraad van Marum d.d. 14 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Marum d.d. 5 december 2018

De gemeenteraad van Noordenveld d.d. 19 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld d.d. 17 november 2018.