Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2018, 72618OverigOmgevingsvergunning afwijkend van bestemmingsplan, artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 Wabo, vervangen van een woning, Hoefweg 3, Oostvoorne

Logo Westvoorne

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat krachtens afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning met goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt voorbereid voor:  

 

  • Het vervangen van een woning op het perceel Hoefweg 3 (3233 LG) in Oostvoorne.

 

Op basis van de Mer-aanmeldnotitie is besloten dat geen verdere Mer-procedure nodig is.

 

Inzage en zienswijzen.

 

De aanvraag omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken en het ontwerp-besluit liggen vanaf morgen gedurende zes weken ter inzage bij het ServicePunt van Westvoorne. Het ServicePunt vindt u in de hal van het gemeentehuis in Rockanje en is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.  

 

Een ieder die tegen het ontwerp-besluit zienswijzen heeft, kan deze gedurende de termijn dat deze aanvraag ter inzage ligt, schriftelijk dan wel mondeling aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

 

Rockanje, 19 december 2018

De burgemeester en wethouders van Westvoorne