Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeerssenStaatscourant 2018, 72382VergunningenBesluit omgevingsvergunning Kuilenstraat 60 te Rothem

Logo Meerssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijking beheersverordening) een omgevingsvergunning verlenen voor het realiseren van drie parkeerplaatsen, de aanleg van een verharde weg en het plaatsen van een schuifpoort op het perceel Kuilenweg 60 te Rothem. Het bouwplan is in strijd met de planregels van de geldende beheersverordening ‘Kernen’, omdat binnen de bestemming ‘groen’ het realiseren van parkeerplaatsen en de aanleg van een verharde weg niet is toegestaan. De schuifpoort valt binnen de bestemming ‘Bedrijf’, maar is in strijd met de regels, omdat deze hoger wordt dan 1 meter.

Inzage

De aanvraag, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, de ruimtelijke onderbouwing, de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen van 21 december 2018 t/m 31 januari 2019 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. De betreffende stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het plan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planidentificatienummer NL.IMRO.0938.BJP03001-VG01.

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, beroep instellen. Het besluit treedt in werking daags na de verzenddatum (21 december 2018).

Informatie

Klantenbureau Ruimte, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen