Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeekStaatscourant 2018, 72177Instelling gemeenschappelijke regelingen



Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006

Logo Leek

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd;

 

Gelet op de toestemming verleend op 21 november 2017 door de gemeenteraad van Grootegast aan het college om over te gaan tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

Gelet op de toestemming verleend op 20 december 2017 door de gemeenteraad van Leek aan het college om over te gaan tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

Gelet op de toestemming verleend op 14 november 2018 door de gemeenteraad van Marum aan het college om over te gaan tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

Gelet op de toestemming verleend op 19 december 2018 door de gemeenteraad van Noordenveld aan het college om over te gaan tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

Gelet op de toestemming verleend op 18 december 2017 door de gemeenteraad van Zuidhorn aan het college om over te gaan tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

 

Gelet op artikel 1 en 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling Novatec;

 

B E S L U I T E N:

 

 

de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006 met ingang van 1 januari 2019 op te heffen.

 

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders van

de gemeente Grootegast,

d.d. 4 december 2018

 

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, secretaris

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders van

de gemeente Leek,

d.d. 11 december 2018

 

B.C. Hoekstra, burgemeester

M. Schomper, secretaris

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders van

de gemeente Marum,

d.d. 5 december 2018

 

H. Kosmeijer, burgemeester

J.A. Jellema, secretaris

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders van

de gemeente Noordenveld,

d.d. 17 november 2018

 

K. Smid, burgemeester

M. van der Wal, secretaris

 

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders van

de gemeente Zuidhorn,

d.d. 10 december 2018

 

G. De Vries-Leggedoor, burgemeester

H.J. Koning, secretaris