Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandStaatscourant 2018, 72131VergunningenProvincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming aan Delta Academy Studie Association te Vlissingen

Logo Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming een verlenging te verlenen van de vergunning met kenmerk NB.14.000 voor het uitvoeren van veldwerk en veldmonitoring in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe en het Veerse Meer aan de Delta Studie Association te Vlissingen tot 31 december 2022.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer ZK18000225 te vermelden.

 

Van 24 december 2018 t/m 1 januari 2019 is het Provinciehuis gesloten ivm het kerstreces. De stukken liggen tijdens deze periode ter inzage bij de Zeeuwse Bibliotheek, adres Kousteensedijk 7 in Middelburg. Zie www.dezb.nl voor de actuele openingstijden van de Zeeuwse Bibliotheek.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze op het ontwerp indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.