Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2018, 71878VergunningenGemeente Tubbergen - M.E.R.- beoordelingsbesluit betreffende Langeveen, Witteweg 10: mogelijk maken tot incidenteel puinbreken op de locatie

Logo Tubbergen

Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer besluiten burgemeester en wethouders of een milieueffectrapport moet worden gemaakt bij de voorbereiding van een besluit dat betrekking heeft op een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Zij nemen hun besluit op basis van een door de initiatiefnemer ingediende “aanmeldingsnotitie”. Een dergelijk besluit is ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar of beroep. Eventuele bezwaren kunnen later tegen het uiteindelijk te nemen besluit worden ingebracht.

Met ingang van heden ligt gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis het besluit van burgemeester en wethouders dat geen milieueffectrapport is vereist voor:

Plaats, adres

Betreft:

Langeveen, Witteweg 10

het mogelijk maken tot incidenteel puinbreken op de locatie

 

-

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.

Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl