Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2018, 71795Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 december 2018, nr. WJZ/18238488, tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met door de NVWA geheven retributies

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2014 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU 2004, L165) en de artikelen 94, 94a en 94b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 9.1 van de Wet dieren, artikel 6a van de Plantenziektenwet, de artikelen 28, 37 en 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 22a, eerste lid, onder a, van de Landbouwwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling NVWA-tarieven wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 164,43’ vervangen door ‘€ 157,52’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 33,81’ vervangen door ‘€ 32,39’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 6,80’ vervangen door ‘€ 6,98’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 572,84’ wordt vervangen door ‘€ 589,45’;

b. ‘€ 200,00’ wordt vervangen door ‘€ 205,80’;

c. ‘€ 91,67’ wordt vervangen door ‘€ 94,33’.

B

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘€ 19,34’ vervangen door ‘€ 19,90’.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Voor werkzaamheden als bedoeld in bijlage B bij deze regeling die binnen openingstijd worden verricht is de aanbieder een retributie verschuldigd van:

  • a. een bedrag van € 104,48 per schriftelijke aanvullende officiële controle;

  • b. een bedrag van € 74,88 per digitale aanvullende officiële controle; of

  • c. voor andere werkzaamheden dan die, bedoeld in onderdeel a of b, een bedrag van € 45,72 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent of een andere medewerker van de NVWA is besteed, aangevuld met:

   • 1°. een starttarief van € 111,30 indien aan de werkzaamheden reis- of niet specifiek toerekenbare voorbereidende administratietijd is besteed,

   • 2°. een bedrag van € 6,98 per certificaat of geleidebiljet indien een certificaat of geleidebiljet is aangevraagd via e-CertNL.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 572,84’ wordt vervangen door ‘€ 589,45’;

b. ‘€ 200,00’ wordt vervangen door ‘€ 205,80’;

c. ‘€ 91,67’ wordt vervangen door ‘€ 94,33’.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 164, 43’ vervangen door ‘€ 157,52’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 33,81’ vervangen door ‘€ 32,39’.

E

De tabel van artikel 6a, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 33,81’ wordt vervangen door ‘€ 32,39’;

b. ‘€ 67,62’ wordt vervangen door ‘€ 64,78’;

c. ‘€ 135,24’ wordt vervangen door ‘€ 129,56’;

d. ‘€ 202,86’ wordt vervangen door ‘€ 194,34’;

e. ‘€ 270,48’ wordt vervangen door ‘€ 259,12’;

f. ‘€ 338,10’ wordt vervangen door ‘€ 323,90’;

g. ‘€ 405,72’ wordt vervangen door ‘€ 388,68’;

h. ‘€ 473,34’ wordt vervangen door ‘€ 453,46’;

i. ‘€ 540,96’ wordt vervangen door ‘€ 518,24’;

j. ‘€ 608,58’ wordt vervangen door ‘€ 583,02’;

k. ‘€ 676,20’ wordt vervangen door ‘€ 647,80’;

l. ‘€ 743,82’ wordt vervangen door ‘€ 712,58’;

m. ‘€ 811,44’ wordt vervangen door ‘€ 777,36’.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01155’ wordt vervangen door ‘€ 0,01188’;

b. ‘€ 69,30’ wordt vervangen door ‘€ 71,28’;

c. ‘€ 531,30’ wordt vervangen door ‘€ 546,48’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01501’ wordt vervangen door ‘€ 0,01545’;

b. ‘€ 90,06’ wordt vervangen door ‘€ 92,70’;

c. ‘€ 690,46’ wordt vervangen door ‘€ 710,70’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 984,48’ vervangen door ‘€ 1.013,03’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 1.968,99’ vervangen door ‘€ 2.026,09’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 3.938,01’ vervangen door ‘€ 4.052,21’;

d. in onderdeel d wordt ‘€ 5.915,10’ vervangen door ‘€ 6.086,64’.

G

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,00895’ wordt vervangen door ‘€ 0,00921’;

b. ‘€ 53,71’ wordt vervangen door ‘€ 55,26’;

c. ‘€ 411,76’ wordt vervangen door ‘€ 423,66’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01164’ wordt vervangen door ‘€ 0,01198’;

b. ‘€ 69,30’ wordt vervangen door ‘€ 71,88’;

c. ‘€ 535,11’ wordt vervangen door ‘€ 551,08’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 762,97’ vervangen door ‘€ 785,10’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 1.525,97’ vervangen door ‘€ 1.570,22’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 3.051,96’ vervangen door ‘€ 3.140,47’;

d. in onderdeel d wordt ‘€ 4.584,20’ vervangen door ‘€ 4.717,14’.

H

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt ‘€ 55,16’ vervangen door ‘€ 56,76’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 7,61’ vervangen door ‘€ 7,83’.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 572,84’ wordt vervangen door ‘€ 589,45’;

b. ‘€ 200,00’ wordt vervangen door ‘€ 205,80’;

c. ‘€ 91,67’ wordt vervangen door ‘€ 94,33’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 281,81’ vervangen door ‘€ 289,98’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 156,66’ vervangen door ‘€ 161,20’.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 41,45’ vervangen door ‘€ 42,65’.

I

In artikel 10, onderdeel b, wordt ‘€ 15,25’ vervangen door ‘€ 14,36’.

J

In artikel 11, eerste lid, wordt ‘€ 1,70’ vervangen door ‘€ 1,75’.

K

In artikel 12, eerste lid, wordt ‘€ 570,15’ vervangen door ‘€ 546,20’.

L

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 270,48’ vervangen door ‘€ 259,12’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in de onderdelen a en b wordt ‘€ 50,77’ telkens vervangen door ‘€ 52,24’;

b. in onderdeel c wordt ‘€ 76,16’ vervangen door ‘€ 78,37’.

M

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 88,86’ vervangen door ‘€ 91,44’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 44,43’ vervangen door ‘€ 45,72’.

N

In artikel 15, aanhef, wordt ‘€ 44,43’ vervangen door ‘€ 45,72’.

O

In artikel 16 wordt ‘€ 33,81’ vervangen door ‘€ 32,39’.

P

In artikel 18a wordt ‘€ 1.929,26’ vervangen door ‘€ 1.985,21’.

Q

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 10,14’ vervangen door ‘€ 9,71’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 13,33’ vervangen door ‘€ 13,72’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 33,81’ vervangen door ‘€ 32,39’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 44,43’ vervangen door ‘€ 45,72’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 19,34’ vervangen door ‘€ 19,90’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 43,95’ vervangen door ‘€ 42,10’.

R

In artikel 22, tweede lid, wordt ‘€ 15,25’ vervangen door ‘€ 14,36’.

S

Artikel 26, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. De aanbieder meldt de werkzaamheden, bedoeld in onderdeel b van bijlage D bij deze regeling, schriftelijk bij de NVWA, uiterlijk:

  • a. vóór 14:00 uur op de tweede werkdag voorafgaand aan de dag van transport die bij de aanvraag is vermeld voor producten die genoemd zijn in bijlage H,

  • b. vóór 14:00 uur op de derde werkdag voorafgaand aan de dag van transport die bij de aanvraag is vermeld voor producten die niet genoemd zijn in bijlage H.

T

Na bijlage G wordt de bijlage bij deze regeling toegevoegd.

ARTIKEL II

De Regeling tarieven Plantenziektenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1a vervalt ‘en’ en na ‘37, vijfde lid’ wordt ingevoegd ‘en 38, vijfde lid’.

B

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 324,19’ wordt vervangen door ‘€ 333,59’;

b. ‘€ 1,70’ wordt vervangen door ‘€ 1,75’.

2. Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel 1° wordt ‘€ 397,80’ vervangen door ‘€ 408,60’;

b. in onderdeel 2° wordt ‘€ 397,80’ vervangen door ‘€ 408,60’ en wordt ‘€ 2,21’ vervangen door ‘€ 2,27’.

C

In artikel 2a wordt ‘€ 211,79’ vervangen door ‘€ 217,93’.

D

Artikel 2c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 1,33’ vervangen door ‘€ 1,37’, wordt ‘€ 6,65’ vervangen door ‘€ 6,85’ en wordt ‘€ 1.330,00’ vervangen door ‘€ 1.370,00’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 7,07’ telkens vervangen door ‘€ 7,28’ en wordt ‘€ 7.070,00’ vervangen door ‘€ 7.280,00’.

c. in onderdeel c wordt ‘€ 0,55’ vervangen door ‘€ 0,57’, wordt ‘€ 5,50’ vervangen door ‘€ 5,70’ en wordt ‘€ 550,00’ vervangen door ‘€ 570,00’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 34,80’ vervangen door ‘€ 35,81’.

E

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 587,81’vervangen door ‘€ 604,86’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 783,74’ vervangen door ‘€ 806,47’.

F

In artikel 3a wordt ‘€ 26,74’ vervangen door ‘€ 27,52’.

G

In artikel 4 wordt ‘€ 180,43’ vervangen door ‘€ 185,66’.

H

In artikel 5 wordt ‘€ 56,17’ vervangen door ‘€ 56,76’.

I

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 408,91’ wordt vervangen door ‘€ 420,77’;

b. ‘€ 817,82’ wordt vervangen door ‘€ 841,54’;

c. ‘€ 736,03’ wordt vervangen door ‘€ 757,37’;

d. ‘€ 2,04’ wordt vervangen door ‘€ 2,10’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 324,19’ wordt vervangen door ‘€ 333,59’;

b. ‘€ 1,70’ wordt vervangen door ‘€ 1,75’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 255,57’ vervangen door ‘€ 262,98’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 180,43’ vervangen door ‘€ 185,66’.

5. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€736,03’ wordt vervangen door ‘€ 757,37’;

b. ‘€ 2,04’ wordt vervangen door ‘€ 2,10’.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 117,41’ vervangen door ‘€ 120,81’.

7. Het zevende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 117,41’ wordt vervangen door ‘€ 120,81’;

b. ‘€ 57,68’ wordt vervangen door ‘€ 59,35’.

J

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 50,00’ vervangen door ‘€ 51,45’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 242,26’ vervangen door ‘€ 249,29’.

3. In het derde en vierde lid wordt ‘€ 220,16’ telkens vervangen door ‘€ 226,54’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 217,26’ vervangen door ‘€ 223,56’.

K

Na artikel 7a wordt het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 7b

Indien in het kader van een aanvraag voor een vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden advies wordt gevraagd aan de NVWA is een bedrag verschuldigd van: € 1.262,29;

ARTIKEL III

Artikel 4.5 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 5.315,81’ vervangen door ‘€ 5.469,97’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1.226,72’ vervangen door ‘€ 1.262,29’.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL T

BIJLAGE H BIJ ARTIKEL 26, VIERDE LID

Producten

 • onverwerkte mest

TOELICHTING

1. Inleiding

Deze wijzigingsregeling strekt tot herziening van de tarieven voor keurings- en controlewerkzaamheden die ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) en medewerkers van B.V. Kwaliteitsdienst Dierlijke Sector (hierna: KDS) verrichten in het kader van veterinaire en hygiëneregelgeving, de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het betreft werkzaamheden die de NVWA uitvoert op grond van de Europese wetgeving of op verzoek van en in het belang van het bedrijfsleven. De belangrijkste veranderingen die optreden door deze wijzigingsregeling worden hieronder in hoofdstuk 2 toegelicht.

Ten eerste strekt deze wijzigingsregeling tot aanpassing van een aantal tarieven naar aanleiding van de tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) van 17 juli jl. (ECLI:NL:CBB:2018:341 en 340) aangaande de doorberekening van initiële opleidingskosten van officiële dierenartsen en - assistenten aan slachthuizen en uitsnijderijen. De wijzigingen van de tarieven die verband houden met deze uitspraak worden tevens hieronder nader toegelicht in hoofdstuk 2.

Ten tweede is in afwachting van de resultaten van het onderzoek van de Auditdienst Rijk (hierna: ADR) naar de retributies van de NVWA besloten om de tarieven alleen aan te passen aan de loon- en prijsontwikkelingen. Ook deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

2. Wijziging tarieven keurings- en controlewerkzaamheden

Uitleg verandering tarieven

Naar aanleiding van de bovengenoemde uitspraak van het CBb zijn enkele tarieven gecorrigeerd. Deze kostenposten zijn uit de betreffende tarieven gehaald.

Daarnaast is in het onderzoek naar de kostenopbouw van de NVWA tarieven (Kamerstuk II 2018/19, 33 835, nr. 106) aangegeven dat de ADR in het onderzoek ingaat op de opbouw en wijze van vaststelling van de retributietarieven. Gezien het belang van dit onderzoek en de mogelijke consequenties voortvloeiend uit het onderzoek voor de tarieven is voor 2019 besloten om in afwachting van het rapport van de ADR de tariefwijziging te beperken tot een aanpassing aan de loon- en prijsontwikkelingen (indexering). Daarbij vormen de reeds bestaande tarieven van 2018 het uitgangspunt. Er worden dus met deze wijzigingsregeling geen nieuwe retributiegrondslagen in de regelgeving opgenomen.

Onderstaand worden de belangrijkste tariefwijzigingen toegelicht:

 • 1. De initiële interne opleidingskosten tot officiële assistent, -dierenarts en practitioner

  Naar aanleiding van de bovengenoemde uitspraak van het CBb zijn enkele tarieven gecorrigeerd. Het betreft bij de NVWA een correctie van 6,9% van de start- en kwartiertarieven in de categorie erkende bedrijven. Als gevolg van deze uitspraak is ook het kwartiertarief van KDS met 7,9% gecorrigeerd. De correcties voor interne initiële opleidingskosten leidt tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven van circa € 4,2 mln.

 • 2. De kosten voor doorberekening van de stijging van lonen en prijzen

  De indexering van de NVWA-tarieven bedraagt voor 2019 2,9% en is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ en de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)’ uit de Macro Economische Verkenning 2019 van het Centraal Planbureau.

 • 3. Verhoging van het tarief van e-CertNL

  Het tarief voor e-CertNL (e-CertNL is de nieuwe naam van CLIENT) is verhoogd tot € 6,98 (artikel I, onderdelen A, onder 3, en C, onder 3, van de regeling).

3. Maat houden

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en, voor zover relevant, in overeenstemming met verordening (EG) 882/2004. Gezien de relatief beperkte wijzigingen in de tarieven zijn geen negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie te verwachten.

4. Regeldrukeffecten

De regeling heeft geen effect op de regeldruk. Het betreft hier een wijziging van tarieven en retributies. Dit zijn financiële lasten en die vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk.

5. Vaste verandermomenten

De regeling treedt in werking per 1 januari 2019. Na 1 november 2018 is deze regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Hiermee is niet voldaan aan de publicatietermijn van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). Het wordt van belang geacht dat doorberekening van kosten tijdig kan plaatsvinden. Vanwege de aard van de wijziging, indexering en verduidelijking van de regeling, wordt daarom afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden. Het georganiseerde bedrijfsleven is over de voorgenomen wijzigingen geconsulteerd.

6. Artikelen

Artikel I, onderdeel C

Deze wijziging betreft een verduidelijking van de regeling. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat er bij een schriftelijke of digitale aanvullende officiële controle geen sprake kan zijn van een starttarief.

Artikel I, onderdelen S en T

De NVWA beziet voor welke producten het mogelijk is om de aanvraagtermijnen van certificering op afstand te verkorten. Op basis van artikel 26, vierde lid, van de Regeling NVWA-tarieven geldt nu voor werkzaamheden als bedoeld in onderdeel b, bijlage D, een uiterste aanvraagtermijn van 3 werkdagen voorafgaande aan de dag van het voorgenomen transport. Met de wijziging van artikel 26, vierde lid, wordt er op dit uitgangspunt voor de exportcertificering van onverwerkte mest een uitzondering gemaakt. Door de opname van onverwerkte mest in bijlage H van de Regeling NVWA-tarieven kunnen de certificaten nu uiterlijk binnen 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van het voorgenomen transport worden aangevraagd. In de toekomst worden meer producten opgenomen in de bijlage en daarmee wordt voor die producten de aanvraagtermijn verkort. Dit levert voor het bedrijfsleven meer flexibiliteit op.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten