Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 70898VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik Driehovenlaan 2 in Loenen aan de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 14 december 2018 tot en met donderdag 24 januari 2019 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Driehovenlaan 2 in Loenen aan de Vecht ter inzage ligt.

Inhoud

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk, met het oog op de brandveiligheid (artikel 2.1, lid 1, onder d, Wabo). De aanvraag voorziet in het brandveilig gebruik van Driehovenlaan 2 in Loenen aan de Vecht door Zorgcentrum ’t Kampje.

Inzien

Het ontwerpbesluit (dossiernummer 181038) is vanaf vrijdag 14 december 2018 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 14 december 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer P.R. Schoemaker (14 0346).