Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2018, 70869Ruimtelijke plannenOntwerp omgevingsvergunning Leuvensestraat 19a te Groessen

Logo Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat ter inzage ligt:

de ontwerp omgevingsvergunning Leuvensestraat 19a te Groessen (registratienummer 18SZ0812).

De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de bouw van een nieuwe woning. De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 

  • 1.

    Bouw

  • 2.

    Handelen in strijd met regels RO

 

Inzien

De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 13 december 2018 tot en met woensdag 23 januari 2019 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.

 

Daarnaast is de ontwerp omgevingsvergunning digitaal in te zien op http://0226.roview.net of op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.OVBUITENGEBIED022-ON01

 

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen omtrent de ontwerp omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer W. Vos.

 

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaar de heer W. Vos van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Hij is eveneens bereikbaar via telefoonnummer 088 695 3000.