Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2018, 70466OverigVerleende omgevingsvergunningen

Logo Hattem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat zij omgevingsvergunningen  hebben verleend voor de activiteiten brandveilig gebruik voor:

- het brandveilig gebruiken van een gebouw op het adres Nieuweweg 87 te Hattem

- het brandveilig gebruiken van het pand van basisschool Het Palet op het adres Dorpsweg 33 te Hattem

 

Inzage

De aanvragen, de beschikkingen  en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 december 2018 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16 een afspraak maken.

 

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • - Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

     

     

 

Hattem, 11 december 2018