Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 70276

Gepubliceerd op 6 december 2018 16:11
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’, gemeente Maasgouw

Logo Maasgouw

Wat is het plan?

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-ON01) betreft een partiële herziening van de bestemmingsplannen ‘Kern Wessem’ (vastgesteld d.d. 7 juli 2011) en ‘Land van Thorn’ (vastgesteld d.d. 22 mei 2014). Het plangebied van het ontwerp-bestemmingsplan omvat de locatie Schippersveld 3 in de kern Wessem. Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in de realisatie van:

 

 • 1.

  het commercieel en recreatief exploiteren van een jachthaven;

 • 2.

  de reparatie, de refit en het onderhoud van pleziervaartuigen, inclusief botenlift;

 • 3.

  het bieden van ruimte voor stalling van pleziervaartuigen, al of niet overdekt en al of niet in het water, inclusief botenhuizen;

 • 4.

  de makelaardij in pleziervaartuigen;

 • 5.

  de verkoop en verhuur van pleziervaartuigen;

 • 6.

  aan watersport gerelateerde detailhandel (maximaal 50 m² bedrijfsvloeroppervlak) alsmede daaraan gerelateerde volumineuze detailhandel;

 • 7.

  het bieden van een ondersteunende horecafunctie inclusief cursusruimte (maximaal 150 m² bedrijfsvloeroppervlak) ten behoeve van de booteigenaren, die gebruik kunnen maken van de ter plekke aangeboden diensten (er zullen alcoholische dranken geschonken worden);

 • 8.

  het organiseren van cursussen, trainingen en evenementen;

 • 9.

  het uitbreiden van een werkstrook.

Voornoemd ontwerp-bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, de regels en een toelichting.

 

Voor welk gebied is dit?

Het plangebied van het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-ON01) betreft de locatie Schippersveld 3 in de kern Wessem. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Wessem, sectie C, nummers 390, 395, 430, 438, 566 en 578.

 

Wat ligt ter inzage?

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-ON01), met de hierbij behorende stukken, ligt ter inzage.

 

Wanneer ligt dit ter inzage?

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-ON01), met de hierbij behorende stukken, ligt vanaf vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 (dus gedurende zes weken) ter inzage.

 

Waar is dit raadpleegbaar?  

 • 1.

  Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-ON01), met de hierbij behorende stukken, is raadpleegbaar in de informatieruimte van het gemeentehuis, Markt 36 te Maasbracht (op werkdagen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, behalve tijdens de avondopenstelling).

 • 2.

  Het ontwerp-bestemmingsplan 'Schippersdock Wessem' (NL.IMRO.1641.BPL075-ON01) met de hierbij berhorende stukken, wordt tevens lang elektronische weg beschikbaar gesteld en wel via www.gemeentemaasgouw.nl

 • 3.

  Verder kunt u op www.ruimtelijkeplannen.nl het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-ON01), met de hierbij behorende stukken, langs elektronische weg raadplegen. U kunt hier onder andere op een kaart inzoomen en op die manier het bestemmingsplan inzien.

 • 4.

  Voorts wordt iedereen in de gelegenheid gesteld het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-ON01), met de hierbij behorende stukken, op het gemeentehuis, Markt 36 te Maasbracht, langs elektronische weg te raadplegen (op werkdagen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, behalve tijdens de avondopenstelling).

Hoe kan ik zienswijzen indienen?

Gedurende de voormelde termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-ON01).

Een zienswijze kan op de volgende manieren ingediend worden:

 

 • 1.

  schriftelijk bij de gemeenteraad, postbus 7000, 6050 AA Maasbracht;

 • 2.

  mondeling, op werkdagen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (Markt 36 te Maasbracht) behalve tijdens de avondopenstelling. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de heer E. Savelkoul of, bij afwezigheid, bij een van de andere medewerkers Ruimtelijke Ordening (tel.: 0475 – 85 25 00).

   

Maasbracht, 6 december 2018

Burgemeester en wethouders van Maasgouw

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl