Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinStaatscourant 2018, 70082VergunningenBesluit in het kader van de Drank- en Horecawet, Koeweide 41, 6181 NX te Elsloo (Meers) (A2018-206\SXO23925783)

Logo Stein

Bekendmaking besluit:

De burgemeester van de gemeente Stein maakt bij dezen bekend dat zij heeft besloten dat de vergunningaanvraagvoor het uitoefenen van een horecabedrijf in paracommerciële vorm (zaal Meers) gelegen aan Koeweide 41, 6181 NX te Elsloo (Meers), bij besluit van 06 december 2018 wordt toegekend. Deze aanvraag/vergunningin het kader vande Drank- en Horecawet is geregistreerd onder nummer A2018-206\SXO23925783.

Rechtsbescherming:

Het voorgenoemde besluit is genomen volgens de uitgebreide procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 06 december 2018 gedurende 6 weken beroep worden aangetekend bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

Het ingediende beroepschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

 

Terinzagelegging:

Gedurende de bovengenoemde beroepstermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen.

Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht& Handhaving.

Publicatie:

Het besluit wordt tevens door ons gepubliceerd in ViaLimburg.