Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2018, 7004Besluiten van algemene strekking

Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)

De Minister voor Medische Zorg,

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1. Vast te stellen het Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 2) dat een beschrijving bevat van het beleid dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toepast om geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving gericht op samenstellingseisen van bepaalde categorieën levensmiddelen tijdens toezicht, keuring en inspectie te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.

  • 2. Dat het Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 2) met ingang van 01 maart 2018 in werking zal treden.

  • 3. Het Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 2) ter inzage te leggen bij de NVWA en dat het kan worden geraadpleegd op www.nvwa.nl.

  • 4. Dat het Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 2) met ingang van 01 maart 2018 het op 15 april 2014 vastgestelde specifieke interventiebeleid, voorheen genaamd Bijzondere eet- en drinkwaren, vervangt.

31 januari 2018

De Minister voor Medische Zorg, De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, voor deze, R.J.T. van Lint Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

TOELICHTING

Op 07 juli 2016 is het Algemene interventiebeleid NVWA gepubliceerd. Dit betrof een aanscherping van het eerdere beleid. Naar aanleiding van deze aanscherping is het Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 2) aangepast.