Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 69755

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerp besluit omgevingsvergunning Voorstraat 44 Voorschoten

Logo Voorschoten

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen ingevolge artikel 2.1, lid 1 onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van een aanbouw en dakopbouw en het wijzigen van het gebruik van horeca naar wonen (twee appartementen) op de eerste verdieping op het perceel Voorstraat 44 in Voorschoten.

Gedurende zes weken, van donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019, is voor een ieder het ontwerp besluit met bijbehorende stukken in te zien. De digitale versie van het ontwerp van de omgevingsvergunning is beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is daarnaast op afspraak in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis van Voorschoten aan Leidseweg 25 te Voorschoten. Een afspraak maakt u via de site www.voorschoten.nl of telefonisch via het telefoonnummer 14 071.Bent u het niet eens met dit ontwerp besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze gedurende de bovengenoemde periode richten aan college van Burgemeester en wethouders Voorschoten, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

 

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

6 december 2018

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl