Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 69747

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Omgevingsvergunning fietsenstalling Fletcher Hotel (Mastspoor 1)

Logo Huizen

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ligt de omgevingsvergunning voor de plaatsing van een fietsenstalling voor het Fletcher Hotel aan de Mastspoor 1 ter inzage. U kunt de stukken behorend bij de vergunning met ingang van 7 december 2018 gedurende zes weken inzien.

Inhoud omgevingsv ergunning :

De vergunning voorziet in de plaatsing van een overdekte en af te sluiten fietsenstalling van 17 bij 3,2 meter en een hoogte van 2,2 meter in de berm aan de zijde van de RWZI.

Inkijken omgevingsvergunning:

De omgevingsvergunning ligt van 7 december 2018 tot en met 17 januari 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij het Klantcontactpunt (centrale receptie). Het Klantcontactpunt is geopend op ma, di, wo, do: 08.30 - 17.00 en vr: 08.30 - 16.00 uur.

De stukken die horen bij het project zijn in elektronische vorm te raadplegen via www.huizen.nl >

Bouwprojecten > Fietsenstalling Fletcher Hotel.

De omgevingsvergunning is tevens in elektronische vorm te raadplegen op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0406.OVFIETSSTALFL2018-VG01

Beroep instellen?

De beroepstermijn loopt van 8 december 2018 tot en met 18 januari 2019.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • -

    degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;

  • -

    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.

De omgevingsvergunning treedt in werking op 19 januari 2019. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van de omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen, dit schort de

inwerkingtreding van het besluit wel op. De omgevingsvergunning treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening

binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500DA Utrecht.

Huizen, 6 december 2018

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl