Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2018, 69565Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard - ter inzage voorontwerp bestemmingsplan Stella Nova

Logo Nissewaard

Gemeente Nissewaard en Maasdelta Groep gaan een gedeelte van de wijk Sterrenkwartier herstructureren omdat de huidige woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De komende jaren worden daarom een aantal woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen nieuwbouwwoningen - zowel appartementen als grondgebonden woningen met een mix van huur en koop - terug.

De sloop- en nieuwbouw vindt plaats in vier fases. Fase 1 van dit herstructureringsplan heet 'Stella Nova'. Hierbij worden 140 woningen gesloopt, om plaats te maken voor 79 nieuwe woningen.

Om het project planologisch-juridisch mogelijk te maken, is gekozen voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

Plangebied

Het voorontwerp bestemmingsplan Stella Nova ligt in de Kometenstraat in de wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse.

Het plangebied wordt begrenst door een watergang (noordzijde), het appartementencomplex aan de Uranusstraat (Oostzijde), de Planetenlaan (zuidzijde) en Komentestraat (westzijde).

Planfase

Voorontwerp.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPStellaNova-1001

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan van 7 december 2018 tot en met 17 januari 2019 inzien:

Reacties

U kunt tot en met 17 januari 2019 een inspraakreactie indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse.

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken bij het team Stadsontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het voorontwerp bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken neem dan contact opnemen met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 14 0181.