Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2018, 69329OverigOpenbare bekendmaking volgens artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening - Exploitatie-overeenkomst ‘Chateaupark fase 1a Heel’.

Logo Maasgouw

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo. artikel 6.2.12, Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat:

een exploitatie-overeenkomst met initiatiefnemer is afgesloten teneinde te garanderen dat de kosten, samenhangende met de ontwikkeling (artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 2 Wabo) tot 30 verzorgingswooneenheden in het voormalige Chateau Heel door hem gedragen worden. Het plangebied ligt tussen de Kasteellaan en Kastanjelaan in Heel.

- Vanaf 7 december 2018, op werkdagen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (uitgezonderd gedurende de avondopenstelling) bij het team Ruimte / Ontwikkeling (in het publiekscentrum aan de Markt 36 te Maasbracht), voor eenieder de zakelijke beschrijving van de inhoud van voornoemde overeenkomst ter inzage ligt.