Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2018, 69072VergunningenVerleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning: Lubberslaan 18 in Doetinchem

Logo Doetinchem

De volgende omgevingsvergunning is met de uitgebreide procedure verleend.

Locatie: Lubberslaan 18, 7009 AN

Omschrijving: bouwen van een woning

Dossiernummer: 20180525

Datum verzending: 27 november 2018

Vanaf dinsdag 4 december 2018 kunt u het besluit en de stukken die daarbij horen digitaal bekijken bij de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken met het loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314) 377377. De stukken liggen zes weken ter inzage. Van de vergunning die met een afwijking van het bestemmingsplan is verleend (artikel 2.12 lid 1 onder a-3 Wabo), wordt het besluit ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Bent u het niet eens met de verleende vergunning? Dan kunt u als belanghebbende beroep indienen bij Rechtbank Gelderland. Dit moet binnen zes weken nadat de vergunning ter inzage is gelegd. Dit kan tot en met maandag 14 januari 2019. U moet hiervoor een brief schrijven aan Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Dit kan alleen als u ook een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend. Of als u een goede reden heeft waarom u geen zienswijze heeft kunnen indienen. Als u vindt dat er snel moet worden opgetreden, kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Hiervoor moet u een aparte brief sturen aan de rechtbank. Voor het indienen van een beroep of voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.