Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2018, 68763Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Buitengebied - 1e partiële herziening 2018

Logo Medemblik

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 7 december 2018 voor een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - 1e partiële herziening 2018 ter inzage ligt.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Het ontwerpbestemmingsplan herstelt een omissie. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied op 22 februari 2018 is abusievelijk de plangrens van het voorbereidingsbesluit uit 2016 aangehouden. Hierdoor is ten onrechte een klein deel van een bestemd recreatiepark in Opperdoes terug opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied en daarin als agrarische grond bestemd. Dit bestemmingsplan herstelt deze omissie.

Ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 7 december 2018 tot 18 januari 2019 op de volgende manieren inzien:

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0420.BPBuitenHer2018-ON01.

• Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

• Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze per post versturen aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-18-043591. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

• Mondeling: u maakt via het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00, een afspraak met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.