Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 68729

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat ong. Wagenberg, gemeente Drimmelen

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat ong. Wagenberg vanaf vrijdag 7 december 2018 zes weken ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om ten zuiden van Kerkstraat 58 in Wagenberg een woongebouw met vier wooneenheden te realiseren.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 tijdens de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. 

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.1719.3bp19kerkstraatong-on01).

 Indienen zienswijze

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen binnen de termijn van de terinzagelegging mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Drimmelen.

Het postadres voor het indienen van schriftelijke zienswijzen is: Postbus 19, 4920 AA Made.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw C. Segeren, van maandag tot en met donderdag telefonisch te bereiken onder nummer 0162-690205.

Made, 6 december 2018

Burgemeester en wethouders van Drimmelen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl