Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2018, 68663Ruimtelijke plannen[Kerkstraat 39, Lage Zwaluwe ]

Logo Drimmelen

[Het college van Burgemeester en Wethouders van Drimmelen maakt bekend, dat met ingang van vrijdag 7 december 2018 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 17 januari 2019, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Kerkstraat 39, Lage Zwaluwe”.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe woning.

De mogelijkheid om ter plaatse een horecabedrijf uit te oefenen komt te vervallen.

Eenieder kan vanaf 7 december 2018 tot en met 17 januari 2019 de stukken met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan inzien in de hal van het gemeentehuis en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1719.5bp18kerkstr39-on01

Tot en met 17 januari 2019 kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar (de heer G.P.M. van Tiel), van maandag tot en met donderdag

telefonisch te bereiken onder nummer 140162.

]

[Made] [6 december 2018]

[burgemeester en wethouders][gemeente Drimmelen],