Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 november 2018, nr. VO/1422864, houdende wijziging van diverse regelingen voor het voortgezet onderwijs in verband met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 74, 75a, 85a en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 125 en 127e van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikel 2.2.3, eerste, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling lente- en zomerscholen vo wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de begripsbepaling van ‘mei- of zomervakantie’ ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

2. In de eerste volzin van het tweede lid wordt ‘2017’ telkens vervangen door ‘2018’, en wordt ‘Regeling lente- en zomerscholen vo 2017’ vervangen door ‘Regeling lente- en zomerscholen vo’.

D

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘9 maart 2018’ vervangen door ‘8 maart 2019’.

E

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘2018’ telkens vervangen door ‘2019’ en wordt ‘13 april’ vervangen door ‘12 april’.

2. In het tweede lid wordt ‘2018’ telkens vervangen door ‘2019’.

G

In artikel 8 wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’ en wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’.

ARTIKEL II

De Regeling leerplusarrangement vo wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, derde lid, wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’, wordt ‘2015’ vervangen door ‘2017’ en wordt ‘2016’ vervangen door ‘2018’.

B

Bijlage 1 (nieuw) komt te luiden:

GROEP

DREMPEL

GROEP 1 VMBO

30%

GROEP 2 PRO

30%

GROEP 3 HAVO

50%

GROEP 4 VWO

65%

GROEP 5 GEMENGD MET VMBO

30%

GROEP 6 GEMENGD MET AVO

50%

Elementcodetabel VO schooljaar 2017–2018 aangevuld met de nieuwe elementcodes VO voor het schooljaar 2018–2019

ELEMENTCODE

KORTE OMSCHRIJVING

GROEP

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

5

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

0015

Ljvb op VWO/HAVO

6

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

5

0017

Ljvb op VWO

4

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

5

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

5

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

0090

Praktijkonderwijs

2

0100

VWO-ATHENEUMSTROOM

4

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

4

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

4

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

4

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

4

0174

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

4

0175

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

4

0176

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

4

0177

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

4

0178

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

4

0179

VWO-ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

4

0200

VWO-GYMNASIUMSTROOM

4

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

4

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

4

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

4

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

4

0274

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

4

0275

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

4

0276

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

4

0277

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

4

0278

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

4

0279

VWO-GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

4

0300

HAVO

3

0370

HAVO Prf Nat/Tech

3

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

3

0372

HAVO Prf Ec/Maat

3

0373

HAVO Prf Cul/Maat

3

0374

HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

3

0375

HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

3

0376

HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

3

0377

HAVO Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

3

0378

HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

3

0379

HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

3

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

0470

MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

1

0471

MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

1

0472

MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

1

0473

MAVO/Theor Lw-Profiel Landbouw

1

0700

International Baccalaureate middle years programme

3

0800

International Baccalaureate diplom programme

4

0801

International Baccalaureate diplom programme Dutch Residents

4

0802

European Secondary School ESS 1-5

4

0803

European Secondary School ESS 6-7

4

0804

International Baccalaureate Career-related programme

3

1393

LWOO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

1394

LWOO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

1397

LWOO Hvs Algemeen Leerjaar

1

1908

VBO Hvs Algemeen Leerjaar

1

1915

VBO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

1916

VMBO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2211

LWOO/Theor Lw-Profiel Techniek

1

2212

LWOO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

1

2213

LWOO/Theor Lw-Profiel Economie

1

2214

LWOO/Theor Lw-Profiel Landbouw

1

2311

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

1

2312

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

1

2313

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

1

2314

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

1

2315

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

1

2316

LWOO Gemengde Lw Grafimedia

1

2317

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

1

2318

LWOO Gemengde Lw Tech KRBvrt

1

2319

LWOO Gemengde Lw Tech Hvs

1

2320

LWOO Gemengde Lw Tech M & T

1

2321

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

1

2322

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

1

2323

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

1

2331

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2332

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2341

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2351

LWOO Gemengde Lw Ec Admin

1

2352

LWOO Gemengde Lw Ec H & V

1

2353

LWOO Gemengde Lw Ec M & C

1

2354

LWOO Gemengde Lw Ec Cons

1

2361

LWOO Gemengde Lw Ec CB-ISP

1

2362

LWOO Gemengde Lw Ec HA-ISP

1

2371

LWOO Gemengde Lw Landb LNO

1

2381

LWOO Gemengde Lw Landb LB-ISP

1

2411

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

1

2412

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

1

2413

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

1

2414

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

1

2415

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

1

2416

LWOO Kaderbg Lw Grafimedia

1

2417

LWOO Kaderbg Lw Tech T & L

1

2418

LWOO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

1

2419

LWOO Kaderbg Lw Tech Hvs

1

2420

LWOO Kaderbg Lw Tech M & T

1

2421

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

1

2422

LWOO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

1

2423

LWOO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

1

2431

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2432

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2441

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2451

LWOO Kaderbg Lw Ec Admin

1

2452

LWOO Kaderbg Lw Ec H & V

1

2453

LWOO Kaderbg Lw Ec M & C

1

2454

LWOO Kaderbg Lw Ec Cons

1

2461

LWOO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

1

2462

LWOO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

1

2471

LWOO Kaderbg Lw Landb LNO

1

2481

LWOO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

1

2511

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

1

2512

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

1

2513

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

1

2514

LWOO Basisbg Lw Tech Vrtgn

1

2515

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

1

2516

LWOO Basisbg Lw Grafimedia

1

2517

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

1

2518

LWOO Basisbg Lw Tech KRBvrt

1

2519

LWOO Basisbg Lw Tech Hvs

1

2520

LWOO Basisbg Lw Tech M & T

1

2521

LWOO Basisbg Lw Tech ME-ISP

1

2522

LWOO Basisbg Lw Tech IE-ISP

1

2523

LWOO Basisbg Lw Tech BB-ISP

1

2531

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2532

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2541

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2551

LWOO Basisbg Lw Ec Admin

1

2552

LWOO Basisbg Lw Ec H & V

1

2553

LWOO Basisbg Lw Ec M & C

1

2554

LWOO Basisbg Lw Ec Cons

1

2561

LWOO Basisbg Lw Ec CB-ISP

1

2562

LWOO Basisbg Lw Ec HA-ISP

1

2571

LWOO Basisbg Lw Landb LNO

1

2581

LWOO Basisbg Lw Landb LB-ISP

1

2611

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

1

2612

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

1

2613

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

1

2614

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

1

2615

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

1

2616

LWOO Basisbg Lw LWT Grafimedia

1

2617

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

1

2618

LWOO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

1

2619

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

1

2620

LWOO Basisbg Lw LWT Tech M & T

1

2621

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

1

2622

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

1

2623

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

1

2631

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

1

2632

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

1

2641

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

1

2651

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Admin

1

2652

LWOO Basisbg Lw LWT Ec H & V

1

2653

LWOO Basisbg Lw LWT Ec M & C

1

2654

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Cons

1

2661

LWOO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

1

2662

LWOO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

1

2671

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LNO

1

2681

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

1

2711

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

1

2712

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

1

2713

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

1

2714

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

1

2715

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

1

2716

VMBO Gemengde Lw Grafimedia

1

2717

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

1

2718

VMBO Gemengde Lw Tech KRBvrt

1

2719

VMBO Gemengde Lw Tech Hvs

1

2720

VMBO Gemengde Lw Tech M & T

1

2721

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

1

2722

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

1

2723

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

1

2731

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2732

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2741

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2751

VMBO Gemengde Lw Ec Admin

1

2752

VMBO Gemengde Lw Ec H & V

1

2753

VMBO Gemengde Lw Ec M & C

1

2754

VMBO Gemengde Lw Ec Cons

1

2761

VMBO Gemengde Lw Ec CB-ISP

1

2762

VMBO Gemengde Lw Ec HA-ISP

1

2771

VMBO Gemengde Lw Landb LNO

1

2781

VMBO Gemengde Lw Landb LB-ISP

1

2811

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

1

2812

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

1

2813

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

1

2814

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

1

2815

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

1

2816

VMBO Kaderbg Lw Grafimedia

1

2817

VMBO Kaderbg Lw Tech T & L

1

2818

VMBO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

1

2819

VMBO Kaderbg Lw Tech Hvs

1

2820

VMBO Kaderbg Lw Tech M & T

1

2821

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

1

2822

VMBO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

1

2823

VMBO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

1

2831

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2832

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2841

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2851

VMBO Kaderbg Lw Ec Admin

1

2852

VMBO Kaderbg Lw Ec H & V

1

2853

VMBO Kaderbg Lw Ec M & C

1

2854

VMBO Kaderbg Lw Ec Cons

1

2861

VMBO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

1

2862

VMBO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

1

2871

VMBO Kaderbg Lw Landb LNO

1

2881

VMBO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

1

2911

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

1

2912

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

1

2913

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

1

2914

VMBO Basisbg Lw Tech Vrtgn

1

2915

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

1

2916

VMBO Basisbg Lw Grafimedia

1

2917

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

1

2918

VMBO Basisbg Lw Tech KRBvrt

1

2919

VMBO Basisbg Lw Tech Hvs

1

2920

VMBO Basisbg Lw Tech M & T

1

2921

VMBO Basisbg Lw Tech ME-ISP

1

2922

VMBO Basisbg Lw Tech IE-ISP

1

2923

VMBO Basisbg Lw Tech BB-ISP

1

2931

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2932

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2941

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2951

VMBO Basisbg Lw Ec Admin

1

2952

VMBO Basisbg Lw Ec H & V

1

2953

VMBO Basisbg Lw Ec M & C

1

2954

VMBO Basisbg Lw Ec Cons

1

2961

VMBO Basisbg Lw Ec CB-ISP

1

2962

VMBO Basisbg Lw Ec HA-ISP

1

2971

VMBO Basisbg Lw Landb LNO

1

2981

VMBO Basisbg Lw Landb LB-ISP

1

3011

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

1

3012

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

1

3013

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

1

3014

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

1

3015

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

1

3016

VMBO Basisbg Lw LWT Grafimedia

1

3017

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

1

3018

VMBO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

1

3019

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

1

3020

VMBO Basisbg Lw LWT Tech M & T

1

3021

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

1

3022

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

1

3023

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

1

3031

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

1

3032

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

1

3041

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

1

3051

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Admin

1

3052

VMBO Basisbg Lw LWT Ec H & V

1

3053

VMBO Basisbg Lw LWT Ec M & C

1

3054

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Cons

1

3061

VMBO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

1

3062

VMBO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

1

3071

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LNO

1

3081

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

1

3111

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

1

3112

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

1

3113

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

1

3114

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

1

3115

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Instal

1

3116

LWOO Basisbg Lw ENT Grafimedia

1

3117

LWOO Basisbg Lw ENT Tech T & L

1

3118

LWOO Basisbg Lw ENT Tech KRBvrt

1

3119

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Hvs

1

3120

LWOO Basisbg Lw ENT Tech M & T

1

3121

LWOO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

1

3122

LWOO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

1

3123

LWOO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

1

3131

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Vz Alg

1

3132

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Uit Vz

1

3141

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz ZW-ISP

1

3151

LWOO Basisbg Lw ENT Ec Admin

1

3152

LWOO Basisbg Lw ENT Ec H & V

1

3153

LWOO Basisbg Lw ENT Ec M & C

1

3154

LWOO Basisbg Lw ENT Ec Cons

1

3161

LWOO Basisbg Lw ENT Ec CB-ISP

1

3162

LWOO Basisbg Lw ENT Ec HA-ISP

1

3171

LWOO Basisbg Lw ENT Landb LNO

1

3181

LWOO Basisbg Lw ENT Landb LB-ISP

1

3211

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

1

3212

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

1

3213

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

1

3214

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

1

3215

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Instal

1

3216

VMBO Basisbg Lw ENT Grafimedia

1

3217

VMBO Basisbg Lw ENT Tech T & L

1

3218

VMBO Basisbg Lw ENT Tech KRBvrt

1

3219

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Hvs

1

3220

VMBO Basisbg Lw ENT Tech M & T

1

3221

VMBO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

1

3222

VMBO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

1

3223

VMBO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

1

3231

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Vz Alg

1

3232

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Uit Vz

1

3241

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz ZW-ISP

1

3251

VMBO Basisbg Lw ENT Ec Admin

1

3252

VMBO Basisbg Lw ENT Ec H & V

1

3253

VMBO Basisbg Lw ENT Ec M & C

1

3254

VMBO Basisbg Lw ENT Ec Cons

1

3261

VMBO Basisbg Lw ENT Ec CB-ISP

1

3262

VMBO Basisbg Lw ENT Ec HA-ISP

1

3271

VMBO Basisbg Lw ENT Landb LNO

1

3281

VMBO Basisbg Lw ENT Landb LB-ISP

1

3311

LWOO Basisbg Lw TB-ISP

1

3312

LWOO Kaderbg Lw TB-ISP

1

3313

LWOO Gemengde Lw TB-ISP

1

3314

LWOO Basisbg Lw LWT TB-ISP

1

3321

LWOO Basisbg Lw ICT-route

1

3322

LWOO Kaderbg Lw ICT-toute

1

3323

LWOO Gemengde Lw ICT-route

1

3324

LWOO Basisbg Lw LWT ICT-route

1

3331

LWOO Basisbg Lw SDV

1

3332

LWOO Kaderbg Lw SDV

1

3334

LWOO Basisbg Lw LWT SDV

1

3341

LWOO Gemengde Lw Technologie(orientatie)

1

3342

LWOO Gemengde Lw Techn. Technologie

1

3343

LWOO Gemengde Lw Ec. Technologie

1

3344

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

1

3351

LWOO Basisbg Lw T & C

1

3352

LWOO Kaderbg Lw T & C

1

3353

LWOO Gemengde Lw T & C

1

3354

LWOO Basisbg Lw LWT T & C

1

3361

LWOO Basisbg Lw T & D

1

3362

LWOO Kaderbg Lw T & D

1

3363

LWOO Gemengde Lw T & D

1

3364

LWOO Basisbg Lw LWT T & D

1

3371

LWOO Basisbg Lw D & C

1

3372

LWOO Kaderbg Lw D & C

1

3373

LWOO Gemengde Lw D & C

1

3374

LWOO Basisbg Lw LWT D & C

1

3411

VMBO Basisbg Lw TB-ISP

1

3412

VMBO Kaderbg Lw TB-ISP

1

3413

VMBO Gemengde Lw TB-ISP

1

3414

VMBO Basisbg Lw LWT TB-ISP

1

3421

VMBO Basisbg Lw ICT-route

1

3422

VMBO Kaderbg Lw ICT-route

1

3423

VMBO Gemengde Lw ICT-route

1

3424

VMBO Basisbg Lw LWT ICT-route

1

3431

VMBO Basisbg Lw SDV

1

3432

VMBO Kaderbg Lw SDV

1

3434

VMBO Basisbg Lw LWT SDV

1

3441

VMBO Gemengde Lw Technologie(orientatie)

1

3442

VMBO Gemengde Lw Techn Technologie

1

3443

VMBO Gemengde Lw Ec. Technologie

1

3444

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

1

3451

VMBO Basisbg Lw T & C

1

3452

VMBO Kaderbg Lw T & C

1

3453

VMBO Gemengde Lw T & C

1

3454

VMBO Basisbg Lw LWT T & C

1

3461

VMBO Basisbg Lw T & D

1

3462

VMBO Kaderbg Lw T & D

1

3463

VMBO Gemengde Lw T & D

1

3464

VMBO Basisbg Lw LWT T & D

1

3471

VMBO Basisbg Lw D & C

1

3472

VMBO Kaderbg Lw D & C

1

3473

VMBO Gemengde Lw D & C

1

3474

VMBO Basisbg Lw LWT D & C

1

4011

VWO-ATH naar VAVO

4

4016

VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

4021

VWO-GYM naar VAVO

4

4026

VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

4031

HAVO naar VAVO

3

4036

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

3

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

1

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

1

4411

LWOO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4412

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4413

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3

1

4431

LWOO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4432

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4433

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3

1

4451

LWOO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4452

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4453

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3

1

4471

LWOO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4472

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4473

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3

1

4491

LWOO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4492

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4493

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3

1

4511

VMBO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4512

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4513

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3

1

4531

VMBO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4532

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4533

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3

1

4551

VMBO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4552

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4553

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3

1

4571

VMBO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4572

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4573

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3

1

4591

VMBO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4592

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4593

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3

1

4611

LWOO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4612

LWOO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4613

LWOO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4631

LWOO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4632

LWOO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4633

LWOO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4651

LWOO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4652

LWOO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4653

LWOO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4671

LWOO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4672

LWOO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4673

LWOO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4691

LWOO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4692

LWOO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4693

LWOO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4711

VMBO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4712

VMBO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4713

VMBO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4731

VMBO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4732

VMBO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4733

VMBO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4751

VMBO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4752

VMBO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4753

VMBO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4771

VMBO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4772

VMBO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4773

VMBO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4791

VMBO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4792

VMBO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4793

VMBO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

6011

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

1

6021

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

1

6031

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

1

6055

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

1

6065

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

1

6075

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

1

6111

VMBO BB Produceren, installeren en energie

1

6121

VMBO KB Produceren, installeren en energie

1

6131

VMBO GL Produceren, installeren en energie

1

6155

LWOO BB Produceren, installeren en energie

1

6165

LWOO KB Produceren, installeren en energie

1

6175

LWOO GL Produceren, installeren en energie

1

6211

VMBO BB Mobiliteit en transport

1

6221

VMBO KB Mobiliteit en transport

1

6231

VMBO GL Mobiliteit en transport

1

6255

LWOO BB Mobiliteit en transport

1

6265

LWOO KB Mobiliteit en transport

1

6275

LWOO GL Mobiliteit en transport

1

6311

VMBO BB Media, vormgeving en ICT

1

6321

VMBO KB Media, vormgeving en ICT

1

6331

VMBO GL Media, vormgeving en ICT

1

6355

LWOO BB Media, vormgeving en ICT

1

6365

LWOO KB Media, vormgeving en ICT

1

6375

LWOO GL Media, vormgeving en ICT

1

6411

VMBO BB Economie en ondernemen

1

6421

VMBO KB Economie en ondernemen

1

6431

VMBO GL Economie en ondernemen

1

6455

LWOO BB Economie en ondernemen

1

6465

LWOO KB Economie en ondernemen

1

6475

LWOO GL Economie en ondernemen

1

6511

VMBO BB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6521

VMBO KB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6531

VMBO GL Horeca, bakkerij en recreatie

1

6555

LWOO BB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6565

LWOO KB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6575

LWOO GL Horeca, bakkerij en recreatie

1

6611

VMBO BB Zorg en welzijn

1

6621

VMBO KB Zorg en welzijn

1

6631

VMBO GL Zorg en welzijn

1

6655

LWOO BB Zorg en welzijn

1

6665

LWOO KB Zorg en welzijn

1

6675

LWOO GL Zorg en welzijn

1

6711

VMBO BB Groen

1

6721

VMBO KB Groen

1

6731

VMBO GL Groen

1

6755

LWOO BB Groen

1

6765

LWOO KB Groen

1

6775

LWOO GL Groen

1

6811

VMBO BB Maritiem en techniek

1

6821

VMBO KB Maritiem en techniek

1

6831

VMBO GL Maritiem en techniek

1

6855

LWOO BB Maritiem en techniek

1

6865

LWOO KB Maritiem en techniek

1

6875

LWOO GL Maritiem en techniek

1

6911

VMBO BB Dienstverlening en producten

1

6921

VMBO KB Dienstverlening en producten

1

6931

VMBO GL Dienstverlening en producten

1

6955

LWOO BB Dienstverlening en producten

1

6965

LWOO KB Dienstverlening en producten

1

6975

LWOO GL Dienstverlening en producten

1

7011

VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

1

7021

VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

1

7055

LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

1

7065

LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

1

7111

VMBO BB LWT Produceren, installeren en energie

1

7121

VMBO BB ENT Produceren, installeren en energie

1

7155

LWOO BB LWT Produceren, installeren en energie

1

7165

LWOO BB ENT Produceren, installeren en energie

1

7211

VMBO BB LWT Mobiliteit en transport

1

7221

VMBO BB ENT Mobiliteit en transport

1

7255

LWOO BB LWT Mobiliteit en transport

1

7265

LWOO BB ENT Mobiliteit en transport

1

7311

VMBO BB LWT Media, vormgeving en ICT

1

7321

VMBO BB ENT Media, vormgeving en ICT

1

7355

LWOO BB LWT Media, vormgeving en ICT

1

7365

LWOO BB ENT Media, vormgeving en ICT

1

7411

VMBO BB LWT Economie en ondernemen

1

7421

VMBO BB ENT Economie en ondernemen

1

7455

LWOO BB LWT Economie en ondernemen

1

7465

LWOO BB ENT Economie en ondernemen

1

7511

VMBO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7521

VMBO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7555

LWOO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7565

LWOO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7611

VMBO BB LWT Zorg en welzijn

1

7621

VMBO BB ENT Zorg en welzijn

1

7655

LWOO BB LWT Zorg en welzijn

1

7665

LWOO BB ENT Zorg en welzijn

1

7711

VMBO BB LWT Groen

1

7721

VMBO BB ENT Groen

1

7755

LWOO BB LWT Groen

1

7765

LWOO BB ENT Groen

1

7811

VMBO BB LWT Maritiem en techniek

1

7821

VMBO BB ENT Maritiem en techniek

1

7855

LWOO BB LWT Maritiem en techniek

1

7865

LWOO BB ENT Maritiem en techniek

1

7911

VMBO BB LWT Dienstverlening en producten

1

7921

VMBO BB ENT Dienstverlening en producten

1

7955

LWOO BB LWT Dienstverlening en producten

1

7965

LWOO BB ENT Dienstverlening en producten

1

C

Bijlage 2 (nieuw) komt te luiden:

Het totaal beschikbare budget en het bedrag per L+A leerling is:

 

2019

Totaal beschikbare budget voor L+A

€ 48.073.000,–

Bedrag per L+A leerling

€ 702,–

D

In Bijlage 3 wordt ‘Lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden L+A 2018’ vervangen door ‘Lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden L+A 2019’.

ARTIKEL III

De Regeling Prestatiebox vo 2015–2018 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

a. minister:

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;.

B

In artikel 2 wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

C

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’ en wordt ‘€ 295’ vervangen door ‘€ 315,50’.

D

In artikel 7, tweede lid, wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

E

In artikel 9 wordt ‘2019’ vervangen door ‘2020’.

F

In artikel 10 wordt ‘Regeling Prestatiebox vo 2015–2018’ vervangen door ‘Regeling Prestatiebox vo’.

ARTIKEL IV

De Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt ‘de’.

2. In onderdeel g wordt ‘2017’ vervangen door ‘2018’.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

C

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’ en ‘€ 61,4 miljoen’ vervangen door ‘€ 63,0 miljoen’.

D

In artikel 8, tweede lid, wordt ‘1 januari 2019’ vervangen door ‘1 januari 2020’.

E

In Bijlage 1 wordt bij Nissewaard ‘RG’ vervangen door ‘RM’.

ARTIKEL V

De Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling van ‘Minister’ komt te luiden:

minister:

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;.

2. In de begripsbepalingen ‘nieuwkomer eerste categorie’ en ‘nieuwkomer tweede categorie’ wordt ‘1 oktober 2016’ vervangen door ‘1 oktober 2017’.

B

In artikel 3, aanhef, wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder a wordt ‘€ 2.791,37’ vervangen door ‘€ 2.834,77’.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. De peildatum is 1 januari 2019.

D

Artikel 5, eerste lid, tweede volzin, komt te luiden:

Aanvragen die voor de peildatum, bedoeld in artikel 4, vierde lid, niet uiterlijk op 15 januari 2019 door de Dienst Uitvoering Onderwijs zijn ontvangen, worden afgewezen.

E

In artikel 9, tweede lid, wordt ‘1 januari 2019’ vervangen door ‘1 april 2019’.

ARTIKEL VI

De Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018–2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, eerste volzin, komt te luiden:

Voor het kalenderjaar 2019 wordt het bedrag per leerling voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, vastgesteld op € 2.650,– per leerling in het technisch vmbo, voor zover het de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg betreft, en € 1.325,– per leerling, voor zover het de gemengde leerweg betreft.

2. Het vierde lid, eerste volzin, komt te luiden:

Voor het kalenderjaar 2019 wordt het bedrag per leerling voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, tweede lid, vastgesteld op € 34,– per leerling in het beroepsgericht vmbo, voor zover het de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg betreft, en € 17,– per leerling, voor zover het de gemengde leerweg betreft.

B

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede ‘De Minister maakt de bedragen voor 2019 bekend in de Staatscourant.’

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. In afwijking van artikel 5 wordt het bedrag per school in Caribisch Nederland voor het kalenderjaar 2019 als volgt vastgesteld:

  • a. voor de Scholengemeenschap Bonaire: $ 225.171,06 (USD);

  • b. voor de Saba Comprehensive School: $ 62.449,16 (USD);

  • c. voor de Gwendoline van Putten School (Sint-Eustatius): $ 54.212,91 (USD).

ARTIKEL VII

De Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.3, eerste lid, wordt na ‘dekkend aanbod van technisch’ ingevoegd ‘en technologisch’.

B

Artikel 2.3, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het bedrag per leerling is € 15.895,–.

ARTIKEL VIII

De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘€ 50.000,–’ vervangen door ‘€ 65.000,–’.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘vanaf € 35.000,–’ vervangen door ‘van € 35.000,– tot € 50.000,–’.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Bij een jaarinkomen vanaf € 50.000,– bedraagt het subsidiebedrag ten hoogste € 0,08 per kilometer.

C

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5. Subsidieplafond

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn jaarlijks de volgende bedragen beschikbaar:

 • a. in schooljaar 2019/2020 € 170.000,–;

 • b. in schooljaar 2020/2021 € 170.000,–;

 • c. in schooljaar 2021/2022 € 170.000,–;

 • d. in schooljaar 2022/2023 € 170.000,–.

D

In artikel 6, tweede lid, wordt ‘1 september’ vervangen door ‘15 augustus’ en wordt ‘1 november’ telkens vervangen door ’15 oktober’.

ARTIKEL IX

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Algemeen

Deze wijzigingsregeling past meerdere bekostigings- en subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs aan voor het kalenderjaar 2019. Het betreft een technische wijziging van deze regelingen, die primair ziet op de aanpassing van jaartallen, budgetten en bekostigingsbedragen. De regelingen worden niet inhoudelijk gewijzigd. Deze wijzigingsregeling heeft daarom geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

De Regeling lente- en zomerscholen vo wordt verlengd met één jaar. Door deze wijziging krijgen middelbare scholen ook in 2019 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van lente- en zomerscholen om onnodig zittenblijven van leerlingen te voorkomen. Inhoudelijk en financieel (budgetplafond voor subsidiëring van scholen, bedrag per leerling, bedrag voor de landelijke infrastructuur) is de regeling ongewijzigd ten opzichte van de regeling van 2018. De wijzigingen zijn louter technisch van aard.

Sinds 2015 stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar voor het voorkomen van onnodig zittenblijven in het voortgezet onderwijs. Met deze regeling worden de beschikbare middelen in principe voor de laatste maal via een subsidieregeling-op aanvraag aan scholen beschikbaar gesteld. Het uitgangspunt is dat deze middelen na 2019 volledig zullen zijn ingedaald in de lumpsum. Om hiertoe definitief te kunnen besluiten is bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van OCW 2019 toegezegd dat dit jaar bij scholen onderzocht zal worden of scholen na 2019 lente- en zomerscholen zullen blijven aanbieden wanneer de middelen beschikbaar zouden zijn via de lumpsum en niet meer via een specifieke subsidieregeling.1

Artikel II

Het leerplusarrangement is gericht op het verminderen van voortijdig schoolverlaten, het bestrijden van absolute taalachterstanden, het bieden van maatwerk en het maximaliseren van leerprestaties van leerlingen. Het leerplusarrangement beoogt een evenredige doorstroming van doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen naar verschillende vormen van secundair en tertiair onderwijs.

De Regeling leerplusarrangement vo wordt geactualiseerd voor het kalenderjaar 2019. De peildata voor dit jaar zijn de leerlingentellingen van 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018. Deze peildata veranderen iedere twee jaar. Verder is een actuele tabel met elementcodes opgenomen in bijlage 1. Het bedrag per leerling voor het kalenderjaar 2019 (zoals opgenomen in bijlage 2 van de regeling) is vastgesteld op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2018 in aanmerking komt voor het leerplusarrangement.

Artikel III

De Regeling Prestatiebox vo wordt verlengd met een jaar. De Prestatieboxmiddelen zijn bestemd voor het investeren in de doelen die zijn afgesproken in het sectorakkoord. Dit akkoord is in juni 2018 geactualiseerd en loopt tot en met 2020 (Kamerstukken II 2017/18, 31 289, nr. 369). Met deze regeling wordt het bedrag per leerling voor 2019 vastgesteld op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2018.

Artikel IV

Met de wijziging van de Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s wordt het budget voor het kalenderjaar 2019 (als gevolg van de door het kabinet beschikbaar gestelde loonbijstelling) verhoogd tot een bedrag van € 63 miljoen. Naast het wijzigen van enkele jaartallen als gevolg van de verlenging voor kalenderjaar 2019 is in Bijlage 1 een omissie hersteld. In deze bijlage stond vermeld dat de gemeente Nissewaard tot het RPA-gebied Rijn-Gouwe (RG) behoort. Deze gemeente behoort echter tot het RPA-gebied Rijnmond (RM). Met deze wijziging wordt deze omissie hersteld.

Artikel V

Op 1 januari 2017 is de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo in werking getreden. Op grond van deze regeling ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers. De regeling is als overgangsregeling voor de kalenderjaren 2017 en 2018 bedoeld. Vanaf 1 april 2019 is het voornemen de aanvullende bekostiging zoals bedoeld in artikel 3, onder a automatisch te laten verlopen. Hiervoor dienen scholen vanaf 1 januari 2019 te controleren of de juiste gegevens per leerling in BRON staan en deze indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Om scholen de tijd te geven de juiste gegevens in BRON in te voeren, wordt de regeling in 2019 nog met een kwartaal verlengd. Artikel 3, onder b, blijft bestaan in de huidige vorm. Dit betekent dat scholen een aanvraag kunnen doen voor eenmalige opstartbekostiging en dat dit niet automatisch zal gaan verlopen.

Het bedrag voor nieuwkomers van de eerste categorie is verhoogd in verband met de jaarlijkse loonbijstelling. De loonbijstelling van 2018 is verwerkt in het bedrag voor 2019. Omdat de loonbijstelling alleen geldt voor de reguliere bekostiging, is alleen het kwartaalbedrag voor nieuwkomers van de eerste categorie verhoogd. In dat kwartaalbedrag is immers de reguliere bekostiging verwerkt.

Artikel VI

De aanpassing van de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018–2019 betreft een technische wijziging, waarin enkel de bedragen per leerling worden aangepast op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2018. De aanvullende bekostiging voor vmbo-techniek in de jaren 2018 en 2019 wordt ook toegekend aan scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die leerlingen hebben in uitstroomprofiel vervolgonderwijs en techniekonderwijs volgen. De juridische grondslag en de uitwerking hiervan volgt begin 2019 in een separate regeling. De bedragen voor de scholen in Caribisch Nederland zijn gebaseerd op dezelfde prijzen die worden gebruikt voor de scholen in Europees Nederland en zijn afhankelijk van het aantal techniekleerlingen op de school.

Artikel VII

De aanpassing van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 betreft enerzijds een technische wijziging, waarin het bedrag per leerling wordt bepaald op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2018. Anderzijds betreft het een verduidelijking: de subsidie is gericht op het bijdragen aan een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van zowel technisch als technologisch onderwijs, en niet enkel technisch onderwijs. De te subsidiëren activiteiten behoeven dus niet enkel betrekking te hebben op scholen met technische profielen op het vmbo.

Artikel VIII

De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen wordt op enkele punten gewijzigd. Allereerst wordt de inkomensgrens op grond waarvan een aanvraag kan worden ingediend verhoogd. In de eerdere regeling mocht het bruto jaarinkomen van ouders of wettelijke vertegenwoordigers gezamenlijk maximaal € 50.000,– per jaar bedragen. Uit de aanmeldingen voor de tegemoetkoming in reiskosten voor schooljaar 2018/2019 bleek dat er ook ouders zijn met een bruto-jaarinkomen tussen de € 50.000,– en € 65.000,– voor wie de reiskosten een barrière zijn. Vaak is er dan sprake van speciale omstandigheden binnen een gezin, bijvoorbeeld er zijn meerdere kinderen in één gezin die op een DAMU-school zitten. Daarom is besloten dat er ook bij een inkomen tot € 65.000,– subsidie kan worden aangevraagd. Bij het kilometerbedrag wordt er aangesloten bij het staffelsysteem, waardoor de tegemoetkoming in de reiskosten bij een inkomen van € 50.000,– tot € 65.000,– € 0,08 per kilometer is.

Daarnaast wordt het subsidieplafond voor de komende vier jaren bekendgemaakt. Het beschikbare bedrag is iets lager dan in 2018, omdat in 2018 de uitvoeringskosten waren inbegrepen. In het kader van transparantie is ervoor gekozen om het subsidieplafond exclusief uitvoeringskosten bekend te maken.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Kenmerk 2018Z19624.

Naar boven