Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6857

Gepubliceerd op 14 februari 2018 09:00Aanvraag omgevingsvergunning inrichting IBL Leusden (32D10), Kolonel H L van Royenweg 3, Leusden

Kennisgeving beschikking

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 27 juni 2017 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het Ministerie van Defensie voor de inrichting IBL Leusden (32D10) aan de Kolonel H L van Royenweg 3 3832 RN te Leusden.

Het betreft een inrichting voor de instandhouding van landvoertuigen voor Defensie. De aanvraag betreft het veranderen van de lozing van afvalwater.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 15 februari 2018 tot en met 29 maart 2018 op de volgende plaats inzien:

  • de gemeente Leusden, ‘t Erf 1 te Leusden (vrije inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Meer informatie over de beroepsprocedure en over de voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Inlichtingen

Meld- en Informatiecentrum (MIC): telefoonnr. 088-489 00 00 en op www.ilent.nl

Zaaknummer: 2017/0149


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl