Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2018, 67155Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KLEINSCHALIGE ONTWIKKELINGEN LANGEWEG’, GEMEENTE MOERDIJK

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kleinschalige ontwikkelingen Langeweg’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.KleinschaligBouwLW-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld voor het realiseren van een drietal woningen. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html

Procedure

Iedereen kan tot en met 16 januari 2019 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kleinschalige ontwikkelingen Langeweg”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.