Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6702

Gepubliceerd op 14 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Logo Wijdemeren

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van steigers, vlonders en een brug in het project Porto Fino op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk achter 201, 203 en 205 te Loosdrecht.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 15 februari 2018 gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, Rading 1 te Loosdrecht. De stukken kunt u tevens inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de het secretariaat Fysiek Domein op telefoonnummer (035) 65 59 557.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl