Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2018, 66695Verkeersbesluiten[2018-39680]

Logo Zaanstad

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

20 november 2018

overwegende dat;

 

in Zaandam,

 

op 14 november 2018 abusievelijk verkeersbesluit 2018/34769 is gepubliceerd voor de Dam tussen Damstraat en Wilhelminastraat, Damstraat tussen Damkade en Dam en Wilhelminastraat;

 

dat met verschillende partijen nog overleg wordt gepleegd over hoe de overlast van scooters en bromfietsers tegen gegaan kan worden en de veiligheid van horecapubliek het beste gewaarborgd kan worden;

 

dat hiervoor maatregelen worden bedacht en (nog) met verschillende belanghebbenden worden besproken;

 

volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

 

bovengenoemde wegvakken is gelegen in de gemeente Zaanstad en bij de gemeente in beheer zijn;

 

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden; de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

 

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

 

b e s l u i t e n :

 

in Zaandam;

 • 1.

  verkeersbesluit 2018/64530 in te trekken waarbij de Dam tussen Damstraat en Wilhelminastraat, Damstraat tussen Damkade en Dam en Wilhelminastraat tijdens de avonduren als voetgangersgebied zijn aangewezen tussen 22.00 uur en 06.00 uur door middel van het plaatsen van verkeersborden G7zb met onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990  

  namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

     

  hoofd sector Openbare Ruimte,

  mevrouw M. Zijp

   

  Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

   

  U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

   

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

20 november 2018

  

m a k e n b e k e n d :

 

dat zij hebben besloten;

 

in Zaandam;

 • 1.

  verkeersbesluit 2018/34769 in te trekken waarbij de Dam tussen Damstraat en Wilhelminastraat, Damstraat tussen Damkade en Dam en Wilhelminastraat tijdens de avonduren als voetgangersgebied zijn aangewezen tussen 22.00 uur en 06.00 uur door middel van het plaatsen van verkeersborden G7zb met onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 

  namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

      

  hoofd sector Openbare Ruimte,

  mevrouw M. Zijp

   

  Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie.

   

  Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

   

  U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.