Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Bureau RijvaardigheidsbewijzenStaatscourant 2018, 66558Interne regelingen

Tarieven CBR 2019

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR),

Gelet op de Binnenvaartwet, Wegenverkeerswet 1994, Wet luchtvaart, Wet milieubeheer, Wet Personenvervoer 2000; Wet vervoer gevaarlijke stoffen en Wet wegvervoer goederen;

Besluit:

HOOFDSTUK 1 TARIEVEN

Artikel 1.1 Valuta

De tarieven zijn weergegeven in euro en vrijgesteld van BTW.

Artikel 1.2 Tarieven Binnenvaartwet

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Binnenvaartwet zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 1.3 Tarieven Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van de tarieven die hun grondslag vinden in de artikelen 132a, 132c, 133, 134 en 149 Wegenverkeerswet 1994

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van de tarieven voor de producten die hun grondslag vinden in de artikelen 132a, 132c, 133, 134 en 149 Wegenverkeerswet 1994, en niet geregeld zijn in de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, zijn vermeld in bijlage II.

Artikel 1.4 Tarieven Wet luchtvaart

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Wet luchtvaart en niet geregeld zijn in de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen worden door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld in de Regeling tarieven luchtvaart 2008 voor het jaar 2019 in verband met indexering en zijn vermeld in bijlage III.

Artikel 1.5 Tarieven Wet milieubeheer

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Wet Milieubeheer zijn vermeld in bijlage IV.

Artikel 1.6 Tarieven Wet personenvervoer 2000

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Wet Personenvervoer 2000 en niet geregeld zijn in de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zijn vermeld in bijlage V.

Artikel 1.7 Tarieven Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en niet geregeld zijn in de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zijn vermeld in bijlage VI.

Artikel 1.8 Tarieven Wet wegvervoer goederen

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Wet wegvervoer goederen en niet geregeld zijn in de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zijn vermeld in bijlage VII.

Artikel 1.9 Tarieven Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zijn vermeld in bijlage VIII.

Artikel 1.10 Tarieven Wegenverkeerswet 1994 artikelen 132a, 132c, 133 en 134

Tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Wegenverkeerswet 1994 artikelen 132a, 132c, 133, 134 en 149 zijn vermeld in bijlage IX.

HOOFDSTUK 2 SLOTBEPALINGEN

Artikel 2.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 of, indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2018, met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte. De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen trekt de Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2018 van 15 december 2017 (Stcrt. 2017/70100) in.

Artikel 2.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 21 november 2018.

CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEWIJZEN P.J. Delsing algemeen directeur

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.2 TARIEVEN BINNENVAARTWET

Tarief Rijnpatent

 

Afgifte Rijnpatent

€ 55,85

Uitbreiden, vervangen of omruilen Rijnpatent

€ 27,90

   

Tarief examen Rijnpatent

 

Schriftelijke examens Schippersdiploma Rijnvaart ter verkrijging van het Rijnpatent

€ 88,25

Mondelinge examens Schippersdiploma Rijnvaart ter verkrijging van het Rijnpatent

€ 124,35

   

Tarief aanvraag (beperkt) groot vaarbewijs

 

Behandeling eerste aanvraag van een (beperkt) groot vaarbewijs

€ 55,85

Behandeling aanvraag duplicaat dan wel verlenging van de geldigheid van het beperkt groot vaarbewijs

€ 27,90

   

Tarief examen groot vaarbewijs

 

Schriftelijke examens voor het Schippersdiploma RKM ter verkrijging van het (beperkt) groot vaarbewijs voor de vaart op RKM en voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma AB ter verkrijging van een groot vaarbewijs voor de vaart op AB

€ 88,25

Mondelinge examens voor het Schippersdiploma RKM ter verkrijging van het (beperkt) groot vaarbewijs voor de vaart op RKM en voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma AB ter verkrijging van een groot vaarbewijs voor de vaart op AB

€ 124,35

   

Tarief vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied

 

Behandeling aanvraag vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied

€ 55,85

Behandeling aanvraag verlenging vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het vaarbewijs

€ 27,90

   

Tarief Bewijs van riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn

 

Afgifte bewijs riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn

€ 55,85

Uitbreiding riviergedeelten

€ 27,90

   

Tarief zeilbewijs

 

Behandeling aanvraag zeilbewijs

€ 55,85

Behandeling aanvraag verlenging zeilbewijs in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het vaarbewijs

€ 27,90

   

Tarief examen zeilbewijs

 

Schriftelijke examens voor het Schippersdiploma zeilvaart ter verkrijging van het zeilbewijs

€ 88,25

Mondelinge examens voor het Schippersdiploma zeilvaart ter verkrijging van het zeilbewijs

€ 124,35

   

Tarief vakdiploma Ondernemer in de binnenvaart

 

Schriftelijke examens ter verkrijging van het vakdiploma Ondernemer in de Binnenvaart

€ 88,25

   

Tarief examen Radar

 

Afname theorie-examen

€ 88,25

Afname praktijkexamen

€ 226,80

   

Tarief radarpatent

 

Afgifte radarpatent

€ 55,85

Bijschrijven radarpatent op schipperspatentkaart

€ 27,90

   

Tarief praktijktoets 4 van het praktijkexamen schipper binnenvaart

 

Praktijktoets ter verkrijging van de verklaring praktijkexamen vaartijd schipper binnenvaart

€ 507,40

   

Tarief schipper beperkt vaargebied

 

Praktijktoets 4 schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

€ 507,40

   

Tarief verklaring praktijkexamen matroos

 

Afgifte verklaring praktijkexamen matroos

€ 22,85

   

Tarief examen sportpatent

 

Mondeling examen ter verkrijging van het sportpatent

€ 124,35

   

Tarief sportpatent

 

Afgifte sportpatent

€ 55,85

Aanvraag verlenging sportpatent in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het sportpatent

€ 27,90

Aanvraag uitbreiding sportpatent in verband met een trajectverlenging van het sportpatent

€ 27,90

   

Tarief LNG

 

Erkenningstarief voor opleiders

€ 86,75

Registratietarief per cursist

€ 17,40

Afgifte verklaring LNG

€ 22,85

   

Tarief administratie

 

Duplicaat diploma

€ 22,85

BIJLAGE II BIJ ARTIKEL 1.3 TARIEVEN WEGENVERKEERSWET 1994, MET UITZONDERING VAN DE TARIEVEN VOOR DE PRODUCTEN DIE HUN GRONDSLAG VINDEN IN DE ARTIKELEN 132A, 132C, 133, 134 EN 149 WEGENVERKEERSWET 1994

Gezondheidsverklaring (voor Verklaring van geschiktheid)

€ 37,80

Wegblijftarief rijtesten

€ 75,00

Versturen per post van Gezondheidsverklaring

€ 10,00

   

Theorie-examen

 

Theorie-examen motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM)

€ 33,00

Individueel begeleid theorie-examen motor (A), personenauto (B) en

bromfiets/brommobiel (AM)

€ 87,45

Toeslag theorie-examen Engels

€ 5,50

Toeslag avond-/weekendtarief

€ 4,50

Toeslag theorie-examen extra tijd

€ 10,50

Onbenutte theorie-examens per slot

€ 10,55

   

Praktijkexamen

 

Bromfiets (AM2)

€ 112,00

Brommobiel (AM4)

€ 104,00

Motor voertuigbeheersing (A)

€ 63,00

Motor voertuigbeheersing (A1,A2)

€ 63,00

Motor verkeersdeelneming (A)

€ 112,00

Motor verkeersdeelneming (A1, A2)

€ 112,00

Personenauto (B) (ook ingeval Rijopleiding in Stappen)

€ 108,00

Personenauto faalangst (B)

€ 152,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 108,00

Toeslag spoedbehandeling

€ 21,05

Toeslag afroep-praktijkexamen motor (A), personenauto (B), aanhangwagen (E bij B)

€ 21,05

   

Tussentijdse toets

 

Motor verkeersdeelneming (A)

€ 112,00

Motor verkeersdeelneming (A1, A2)

€ 112,00

Personenauto (B) (ook ingeval Rijopleiding in Stappen)

€ 108,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 108,00

   

Tarieven nader onderzoek rijvaardigheid

 

Bromfiets (AM2)

€ 126,00

Brommobiel (AM4)

€ 126,00

Motor verkeersdeelneming (A)

€ 129,00

Motor verkeersdeelneming (A1, A2)

€ 129,00

Personenauto (B)

€ 125,00

Personenauto faalangst (B)

€ 152,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 125,00

Praktijkexamen C

€ 212,30

Praktijkexamen C1

€ 212,30

Praktijkexamen C1E

€ 212,30

Praktijkexamen D

€ 212,30

Praktijkexamen D1

€ 212,30

Praktijkexamen D1E

€ 212,30

Praktijkexamen E bij C en D

€ 212,30

Toeslag spoedbehandeling

€ 21,05

Toeslag afroep-praktijkexamen

€ 21,05

   

Tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid

 

Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2)

€ 129,00

Personenauto (B)

€ 125,00

Aanhangwagen (E bij B)

€ 125,00

   

Overig

 

Duplicaat theoriecertificaat

€ 21,05

Administratiekosten restitutie theorie-examen

€ 6,75

Administratiekosten restitutie praktijkexamen

€ 21,05

Administratiekosten restitutie nader onderzoek rijvaardigheid

€ 21,05

   

Goederenvervoer

 

Praktijkexamen C

€ 212,30

Praktijkexamen E bij C

€ 212,30

Praktijkexamen C1

€ 212,30

Praktijkexamen C1E

€ 212,30

Theorie RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen)

€ 34,55

Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)

€ 34,55

Theorie V3 (adm. case studies)

€ 39,05

Theorie RV1 Light

€ 31,55

Theorie RV1 Plus

€ 25,75

   

Personenvervoer

 

Praktijkexamen D

€ 212,30

Praktijkexamen E bij D

€ 212,30

Praktijkexamen D1

€ 212,30

Praktijkexamen D1E

€ 212,30

Theorie RV1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen)

€ 34,55

Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen)

€ 34,55

Theorie V3 (administratie case studies)

€ 39,05

Theorie RV1 Light

€ 31,55

Theorie RV1 Plus

€ 25,75

   

T-rijbewijs

 

Praktijkexamen T

€ 247,60

Praktijkexamen T faalangst

€ 256,90

Theorie-examen T

€ 42,15

Individueel begeleid theorie-examen T

€ 96,60

   

Richtlijn Vakbekwaamheid

 

Praktijktoetsen uitvoeringstoezicht (per toets)

€ 27,15

Nascholing uitvoeringstoezicht (per cursusdag per kandidaat)

€ 17,40

Eerste certificering onder een registratiecode

€ 289,00

Volgende certificering onder een registratiecode

€ 86,75

Certificering Praktijktoets, per gecertificeerde toetssoort

€ 161,15

Toevoegen van een locatie voor toets besloten terrein

€ 22,85

Administratief tarief, bij wijzigingen van het maximum aantal cursisten of bij kleine wijzigingen in het dagprogramma

€ 22,85

Wijzigingskosten, bij wijzigingen in de inhoud van de cursus of omvangrijke wijzigingen in het lesmethode/lesmateriaal

€ 86,75

Certificering Praktijktrainer Nascholing (RVA en Audit)

€ 877,20

Analyse rijvaardigheid (RVA) Praktijktrainer Nascholing

€ 292,50

Audit Praktijktrainer Nascholing

€ 584,70

Sanctiekosten 1e lijns toezicht

€ 151,40

Sanctiekosten 2e lijns toezicht

€ 584,70

Vakbekwaamheid ROC modules

€ 16,15

   

Overig

 

Toeslag Spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

€ 21,05

Administratiekosten restitutie theorie-examen CCV

€ 21,05

Administratiekosten restitutie praktijkexamen CCV

€ 21,05

Toeslag overwerkexamen C, D, E bij C of E bij D indien examen op verzoek

van de aanvrager wordt afgelegd na 16.00 uur dan wel op zaterdagen

€ 106,45

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma, certificaat, bewijs van afgifte t.b.v. chauffeursdiploma, omwisselcertificaat/ deelcertificaat voor basiskwalificatie/nascholing

€ 22,85

Locatiekeuring inzake examens op locatie

€ 116,30

BIJLAGE III BIJ ARTIKEL 1.4 TARIEVEN WET LUCHTVAART

De tarieven zijn door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld in de Regeling tarieven luchtvaart 2008 voor het jaar 2019 in verband met indexering en luiden als volgt:

Examen ATPL

€ 153,95

Examen CPL

€ 153,95

Examen IR (A/H)

€ 153,95

Examen EIR

€ 103,75

Examen PPL (A/H)

€ 103,75

Examen LAPL

€ 103,75

Examen OPPL

€ 103,75

Examen RT

€ 103,75

Examen Military Bridge

€ 206,65

BIJLAGE IV BIJ ARTIKEL 1.5 TARIEVEN WET MILIEUBEHEER

Ondernemersexamens

 

VIHB – Afvalstoffen

€ 122,40

Individueel (voorlees) examen VIHB – Afvalstoffen

€ 154,50

Administratiekosten

€ 21,05

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat en vrijstellingsverzoeken

€ 22,85

BIJLAGE V BIJ ARTIKEL 1.6 TARIEVEN WET PERSONENVERVOER 2000

Theorie Taxichauffeur (TVT)

€ 39,65

Praktijkexamen volledig Taxichauffeur (TVP)

€ 210,85

Praktijkexamen beperkt Taxichauffeur (TVPC)

€ 168,65

Administratiekosten aanvragen taxidiploma op basis van vrijstelling

€ 22,85

   

Ondernemersexamens bus

 

Internationaal Bus (tot 15 april 2019)

€ 122,40

Wegvervoer Bus (tot 15 april 2019)

€ 122,40

Wegvervoer Bus Deel 1

€ 122,40

Wegvervoer Bus Deel 2

€ 122,40

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Wegvervoer Bus Deel 1

€ 154,50

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Wegvervoer Bus Deel 2

€ 154,50

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Wegvervoer Bus (tot 15 april 2019)

€ 154,50

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Internationaal Bus (tot 15 april 2019)

€ 154,50

Personeelsmanagement

€ 122,40

Bedrijfsmanagement

€ 122,40

Calculatie

€ 142,80

Financieel Management

€ 142,80

Inzage examens open vragen

€ 34,65

Individueel (mondeling) examen Calculatie

€ 285,60

Individueel (mondeling) examen Financieel Management

€ 285,60

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Bedrijfsmanagement

€ 154,50

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Personeelsmanagement

€ 154,50

   

Administratiekosten

€ 21,05

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat en vrijstellingsverzoeken

€ 22,85

BIJLAGE VI BIJ ARTIKEL 1.7 TARIEVEN WET VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN

Gevaarlijke stoffen

 

ADR initieel basis / tank module

€ 58,50

ADR initieel klasse 1 / klasse 7 module

€ 46,80

ADR verlenging initieel basis / tank module

€ 58,50

ADR verlenging klasse 1 / klasse 7 module

€ 46,80

Veiligheidsadviseur, initieel per modaliteit

€ 153,50

Veiligheidsadviseur, verlenging per modaliteit

€ 135,10

Theorie Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

€ 86,40

Examen Verlenging Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

€ 86,40

Jaarlijkse bijdrage voor erkenning ADR-opleiding

€ 193,50

   

Binnenvaart ADN

 

Basisexamen

€ 105,40

Examen Gas

€ 43,95

Examen Chemie

€ 43,95

Examen Casus Gas

€ 80,65

Examen Casus Chemie

€ 80,65

ADN verklaring (1e afgifte)

€ 57,85

Verlenging ADN verklaring

€ 30,00

   

Diversen

 

Administratiekosten

€ 21,05

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma

€ 22,85

BIJLAGE VII BIJ ARTIKEL 1.8 TARIEVEN WET WEGVERVOER GOEDEREN

Ondernemersexamens

 

Wegvervoer Goederen Deel 1

€ 122,40

Wegvervoer Goederen Deel 2

€ 122,40

Internationaal Goederen (tot 15 april 2019)

€ 122,40

Bedrijfsmanagement

€ 122,40

Personeelsmanagement

€ 122,40

Wegvervoer Goederen (tot 15 april 2019)

€ 142,80

Calculatie

€ 142,80

Financieel Management

€ 142,80

Inzage examens open vragen

€ 34,65

Individueel (mondeling) examen Calculatie

€ 285,60

Individueel (mondeling) examen Financieel Management

€ 285,60

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Internationaal Goederen (tot 15 april 2019)

€ 154,50

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Bedrijfsmanagement

€ 154,50

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Personeelsmanagement

€ 154,50

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Wegvervoer Goederen (tot 15 april 2019)

€ 196,25

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Wegvervoer Goederen Deel 1

€ 196,25

Individueel begeleid examen (voorleesexamen) Wegvervoer Goederen Deel 2

€ 196,25

   

Administratiekosten

€ 21,05

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat en vrijstellingsverzoeken

€ 22,85

BIJLAGE VIII BIJ ARTIKEL 1.9 TARIEVEN REGELING TAKEN CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEWIJZEN

Theorie Veetransport

€ 80,40

Theorie Pluimveetransport

€ 80,40

Theorie- en praktijkexamen Chauffeur lange zware voertuigen

€ 354,95

Verlengen certificaat chauffeur lange zware voertuigen

€ 22,85

   

Praktijkexamen Taxichauffeur in Amsterdam (TAP)

€ 210,85

Theorie Taxichauffeur in Amsterdam (TAT)

€ 85,70

Vakbekwaamheidexamen taxichauffeur, sociale vaardigheden

€ 107,05

Vakbekwaamheidexamen taxichauffeur, doelgroepenvervoer

€ 195,25

Certificering Opleiding Taxi Amsterdam

€ 280,70

Theorie Directiechauffeur CCV-D1

€ 70,45

Aanvragen certificaat CCV-D1 hercertificering

€ 22,85

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D1

€ 213,00

Registratie Directiechauffeur D1 opleidingsdag

€ 17,40

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D2

€ 363,65

Registratie Directiechauffeur D2 opleidingsdag

€ 17,40

Initiële erkenning CCV-D1 opleiding

€ 259,05

Initiële erkenning CCV-D2 opleiding

€ 259,05

Hercertificering erkenning opleider CCV-D1

€ 259,05

Hercertificering erkenning opleider CCV-D2

€ 259,05

Externe trainingen (rijscholen)

€ 880,00

   

Onbenutte capaciteit examens

 

Theorie-examens per slot

€ 10,55

Mondelinge theorie-examens Taxichauffeur, sociale vaardigheden

€ 45,45

Mondelinge theorie-examens Touringcarvervoer

€ 45,45

Praktijkexamen C, D, E bij C of E bij D, Taxi

€ 183,45

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D1

€ 183,45

Praktijkexamen Directiechauffeur CCV-D2

€ 212,30

Praktijkexamen lange zware voertuigen (LZV)

€ 212,30

Praktijkexamen T-rijbewijs

€ 247,60

Praktijkexamen heftruck vakbekwaamheid

€ 26,55

   

Voorleesexamens / examens extra tijd

 

Toeslag voorleesexamens voor lang examen

€ 53,45

Toeslag voorleesexamens voor kort examen

€ 32,10

Toeslag examens extra tijd

€ 10,50

   

Diversen

 

Entreegeld nieuwe opleider

€ 354,60

Entreegeld franchisegever (nieuwe opleider)

€ 354,60

Entreegeld franchisenemer (nieuwe opleider)

€ 32,55

Administratiekosten overdracht opleider

€ 42,40

Jaarlijkse bijdrage opleiders

€ 32,55

   

Extra steekproef Veiligheidscertificaat heftruck

€ 151,40

Inzage examens (m.u.v. ondernemers- en luchtvaartexamens)

€ 41,55

Bezwaarprocedure inschrijvingsovereenkomst opleiders

€ 113,30

Omwisselen certificaat veetransport

€ 5,90

   

Toeslag theorie-examen afnemen in penitentiaire of gesloten inrichting

€ 400,90

Administratiekosten

€ 21,05

Administratiekosten aanvraag duplicaat diploma of certificaat

€ 22,85

BIJLAGE IX BIJ ARTIKEL 1.10 TARIEVEN WEGENVERKEERSWET 1994 ARTIKELEN 132A, 132C, 133, 134 EN 149

Vorderingsprocedure

 

LEMA opleggen maatregel

€ 400,00

LEMA uitvoering maatregel

€ 225,00

EMA opleggen maatregel

€ 400,00

EMA uitvoering maatregel

€ 600,00

EMG opleggen maatregel

€ 400,00

EMG uitvoering maatregel

€ 780,00

Informatiebrief onderzoek medisch en rijvaardigheid

€ 160,00

1e onderzoek alcohol en drugs opleggen maatregel

€ 400,00

1e onderzoek alcohol en drugs uitvoering maatregel *

€ 792,00

1e onderzoek alcohol en drugs wegblijftarief uitvoering maatregel *

€ 565,00

2e onderzoek alcohol en drugs uitvoering maatregel *

€ 738,00

2e onderzoek alcohol en drugs wegblijftarief uitvoering maatregel *

€ 565,00

1e onderzoek medisch opleggen maatregel (medisch onderzoek betaalt u rechtstreeks aan de medisch specialist)

€ 400,00

2e onderzoek medisch uitvoering maatregel (medisch onderzoek betaalt u rechtstreeks aan de medisch specialist)

€ 470,00

1e onderzoek rijvaardigheid opleggen maatregel

€ 400,00

1e onderzoek rijvaardigheid rijvaardigheidstoets

€ 216,00

1e onderzoek rijvaardigheid (beginnersregeling en na twee keer EMG) opleggen

maatregel

€ 400,00

1e onderzoek rijvaardigheid (beginnersregeling en na twee keer EMG) uitvoering maatregel

€ 676,00

2e onderzoek rijvaardigheid uitvoering maatregel

€ 676,00

   

Ontheffing autogordel

 

Ontheffing autogordel

€ 26,20

*Tarieven van medisch specialisten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.