Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 66308Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Bosdijk 10 in Kockengen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Bosdijk 10 in Kockengen vanaf vrijdag 23 november 2018 tot en met 3 januari 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

De locatie Bosdijk 10 is gelegen in Kockengen. Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een hogere goot- en bouwhoogte en het inperken van het bouwen op het achtererf. Om het bouwen op het achtererf, waaronder het vergunningsvrij bouwen, in te perken is het bouwvlak aangepast en is de bestemming ‘Wonen’ voor een deel omgezet naar de bestemming ‘Tuin - Landschappelijk’. Dit bestemmingsplan ziet op het aanpassen van het bouwvlak, het verhogen van de goot- en nokhoogte en de herbestemming van ‘Wonen’ naar 'Tuin- Landschappelijk’.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPBosdijk10LGB-OW01) vanaf vrijdag 23 november raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook vanaf vrijdag 23 november 2018 tot en met donderdag 3 januari 2019 zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 23 november 2018 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘Zienswijze Bosdijk 10‘, Z/18/147765.

Ook kunt u voor het kenbaar maken van uw zienswijze(n) gebruik maken van het digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met mevrouw Spaan (14 0346).