Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 66042

Gepubliceerd op 21 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Voorbereidingsbesluit ‘wonen in bestemmingsplannen’, Almelo

Logo Almelo

De gemeenteraad van Almelo heeft in haar vergadering van 20 november 2018  -met toepassing van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening-  verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Almelo, zoals weergegeven op de bij het voorbereidingsbesluit behorende verbeelding.

In het voorbereidingsbesluit ‘wonen in bestemmingsplannen’ (NL.IMRO.0141.201809-VB01) is een verbod opgenomen om het gebruik van gebouwen met een bestemming waarbinnen ‘wonen’ al dan niet via een functieaanduiding is toegestaan, zodanig te wijzigen dat sprake is van meer dan één huishouden per woning.

Onder wijziging van gebruik van een gebouw wordt mede verstaan:

a. de toename van het op het moment van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit legale bestaande aantal huishoudens per woning;

b. het splitsen van een woning in meerdere zelfstandige woningen.

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van publicatie.

Inzien voorbereidingsbesluit:

Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende verbeelding ligt met ingang van de datum van inwerkingtreding voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum (KCC) van de gemeente Almelo, Haven Zuidzijde 30 te Almelo. Via www.almelo.nl kunt u een afspraak maken.

Voorbereidingsbesluit digitaal inzien:

Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende verbeelding kan digitaal worden ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0141.201809-VB01

Geen bezwaar of beroep:

Tegen het voorbereidingsbesluit wonen in bestemmingsplannen staat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep open.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Dat kan ook via een link op de gemeentelijke website www.almelo.nl, onder de kop ‘bouwen en wonen’ en dan ‘bestemmingsplan’.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl