Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2018, 65743Ruimtelijke plannenActualisatie Omgevingsvisie Noordwijk 2030 vastgesteld

Logo Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad van Noordwijk op basis van 2.1 Wet ruimtelijke ordening op 8 november 2018 de actualisatie van de Omgevingsvisie 2030 heeft vastgesteld.

Inhoud

In 2017 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2030 vastgesteld. Daarin wordt een wenkend perspectief geboden om de komende jaren aan te werken: Noordwijk Energieke zeven sterren kustplaats. Met iedereen die hart heeft voor Noordwijk. De wereld om ons heen verandert snel, ingrijpend en onomkeerbaar. Wij willen niet stilzitten en wachten tot de toekomst ons overkomt. Integendeel, energiek geven we daaraan zelf vorm. De gemeente wil en kan het niet alleen. Daarom is de Omgevingsvisie een uitnodiging aan inwoners, ondernemers en organisaties om mee te denken. Zij worden uitgenodigd om initiatieven te ontwikkelen die de zeven sterren van Noordwijk laten stralen. Zo maken we samen de toekomst van Noordwijk: Noordwijk voor elkaar! De Omgevingsvisie 2030 wordt jaarlijks geactualiseerd. In deze actualisatie zijn onder meer wijzigingen in nieuw vastgesteld regionaal en lokaal beleid opgenomen. Op de beleidsvelden Cultuur en Natuur heeft een meer ingrijpende aanpassing plaatsgevonden. De wijzigingen zijn expliciet aangegeven in de stukken.

Ter inzage

De vastgestelde geactualiseerde Omgevingsvisie ligt met ingang van woensdag 21 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019 ter inzage. De Omgevingsvisie in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42, via de website www.noordwijk.nl, door te zoeken op ‘Omgevingsvisie 2030’ en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0575.Omgvisieherz2018-VA01

Geen beroep mogelijk

Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk (art. 1 van bijlage 2 Awb).