Ontwerp beschikking Waterwet Samenwerking Lobberdensewaard B.V.

Logo Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag ontvangen van Samenwerking Lobberdensewaard B.V. Het bedrijf vraagt een vergunning op grond van de Waterwet aan voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de realisatie van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie en delfstoffenwinning in het kader van het project Lobberdense Waard te Pannerden. Het betreft het uitvoeren van diverse tijdelijke en permanente werken in, op of nabij de zomerkade, waterkering Lobberdense Waard met code DWK48ZK-14, en in, op het rijkswaterstaatswerk de Boven-Rijn aan de rechteroever tussen kmr 866.000 en kmr 869.000, waarvoor krachtens verordening van het waterschap en Rijkswaterstaat vergunning is vereist.

Ontwerpvergunning inzien?

U kunt de ontwerpvergunning en overige stukken die van belang zijn van 5 februari 2018 tot en met 19 maart 2018 (digitaal) inzien op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Graag vooraf een telefonische afspraak maken.

Zienswijze naar voren brengen?

Voordat wij overgaan tot definitieve besluitvorming, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze op dit ontwerp aan ons kenbaar te maken

Uw zienswijze over de ontwerpvergunning kunt u schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 19 maart 2018. Uw zienswijze kunt u sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving.

Meer informatie?

Voor informatie over deze ontwerpvergunning kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving tel. 0314-369783. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

 

Naar boven