Rectificatie van de publicatie van 10 december 2018 in de Staatscourant van het besluit van 5 november 2018, nr. 2018001959 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Katwijk krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Trappenberg-Kloosterschuur)

In de Staatscourant van 10 december 2018, nr. 65418, is het koninklijk besluit van 5 november 2018 met nummer 2018001959 gepubliceerd, houdende aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening voor de uitvoering van de bestemmingsplannen Trappenberg-Kloosterschuur en 1e partiële herziening Trappenberg-Kloosterschuur in de gemeente Katwijk. In de publicatie van dit besluit is abusievelijk de verkeerde kadastrale gemeente opgenomen in de bijbehorende lijst van de te onteigenen onroerende zaken (kadastrale gemeente Katwijk in plaats van kadastrale gemeente Rijnsburg). Bedoeld onderdeel van de publicatie van het koninklijk besluit luidt na rectificatie als volgt:

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: TRAPPENBERG KLOOSTERSCHUUR

VERZOEKENDE INSTANTIE: GEMEENTE KATWIJK

 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Rijnsburg

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte

Als

Ter grootte

van

Sectie

en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

1.

geheel

   

Terrein

(Akkerbouw)

00

65

80

A 133

1/2 Eigendom:

Mevrouw Catharina Neeltje Heemskerk te Rijnsburg

Gehuwd met de heer Cornelis Heemskerk

1/2 Eigendom:

De heer Jacob Heemskerk te Rijnsburg

Gehuwd met Mevrouw Pieterke Parlevliet

                   

2.

geheel

   

Terrein

(Akkerbouw)

00

66

60

A 134

Eigendom: De heer Arnold Gerhard Heemskerk te Rijnsburg

                   

3.

3A.

00

00

03

00

52

19

Wegen

00

04

80

A 990

1/4 Eigendom:

De heer Jacob Heeringa te Rijnsburg

Gehuwd met Mevrouw Jacqueline Berkheij

6/25 Eigendom:

N.W. Korsuize B.V. te Lisserbroek

1/200 Eigendom:

De heer Nicolaas Willem Korsuize te Rijnsburg

1/200 Eigendom:

Mevrouw Elisabeth Heintje van der Stelt te Amsterdam

3/20 Eigendom:

De heer Albertus Jacob Bouwman te Katwijk ZH

Gehuwd met Mevrouw Aria Johanna Catharina Star

1/10 Eigendom:

Mevrouw Sophia Maria Wilhelmina Bouwman te Valkenburg ZH

1/4 Eigendom:

Greenport Ontwikkelings Maatschappij B.V. te Noordwijkerhout

                   

4.

geheel

   

Bedrijvigheid

(Kas)

Bedrijvigheid

(Kas)

00

31

00

A 1024

Eigendom:

De heer Jacob Heeringa te Rijnsburg

Gehuwd met Mevrouw Jacqueline Berkheij

                   

5.

5A.

00

00

05

00

50

01

Wegen

00

06

10

A 1025

1/2 Eigendom:

De heer Jacob Heeringa te Rijnsburg

Gehuwd met Mevrouw Jacqueline Berkheij

1/2 Eigendom:

Greenport Ontwikkelings Maatschappij B.V. te Noordwijkerhout

                   

6.

00

00

76

Wonen

00

05

90

A 1027

Eigendom:

De heer Jacob Heeringa te Rijnsburg

Gehuwd met Mevrouw Jacqueline Berkheij

                   

7.

00

01

62

Wonen

Erf – Tuin

00

12

46

A 1091

3/5 Eigendom:

De heer Albertus Jacob Bouwman te Katwijk ZH

Gehuwd met Mevrouw Aria Johanna Catharina Star

2/5 Eigendom:

Mevrouw Sophia Maria Wilhelmina Bouwman te Valkenburg ZH

                   

8.

geheel

   

Erf – Tuin

00

47

90

A 1144

Eigendom:

Mevrouw Cornelia van Delft te Rijnsburg

Gehuwd met De heer Pieter Abraham van der Vijver

                   

9.

00

26

22

Berging-Stalling

(Garage-Schuur)

00

34

45

A 1145

Eigendom:

N.W. Korsuize B.V. te Lisserbroek

                   

9A.

00

00

39

Terrein

(Teelt-Kweek)

         
                   

10.

geheel

   

Erf – Tuin

00

04

90

A 1290

3/5 Eigendom:

De heer Albertus Jacob Bouwman te Katwijk ZH

Gehuwd met Mevrouw Aria Johanna Catharina Star

2/5 Eigendom:

Mevrouw Sophia Maria Wilhelmina Bouwman te Valkenburg ZH

Naar boven