Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2018, 64772Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Brouwerskolkweg 2 te Overveen ter inzage

Logo Bloemendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 1 november 2018 het ontwerpbestemmingsplan Brouwerskolkweg 2 heeft vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over het perceel van het oude gebouw Publieke Werken, Brouwerskolkweg 2 te Overveen. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van zes wo-ningen in het gebouw Publieke Werken en de bouw van vier twee-onder-een kap woningen mogelijk.

 

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan ligt vanaf 15 november t/m 27 december 2018 ter inzage. Gedurende deze periode kunt u het nieuwe bestemmingsplan raadplegen via de website van de gemeen-te https://www.bloemendaal.nl/bestemmingsplannen/landelijk-gebied/.

 

Wilt u het nieuwe bestemmingsplan liever op papier inzien? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur terecht bij het Gemeente-huis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

 

Een zienswijze indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan Brouwerskolkweg 2. U kunt uw zienswijze op de volgende wijze indienen:

1. Schriftelijk t.a.v. de gemeenteraad van Bloemendaal, postbus 201, 2050 AE te Overveen

2. Per mail: gemeente@bloemendaal.nl.

U kunt uw zienswijze tot en met 27 december 2018 indienen.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Dedding, 023 522 5552 of m.dedding@bloemendaal.nl.