Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2018, 63752VerkeersbesluitenAfsluiten parkeerterreinen bij Midwolderbos en Emergobos

Logo Oldambt

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat de Midwolderplas gelegen aan de Hora Siccamaweg haar recreatieve functie verloren heeft;

Het Oldambtmeer de recreatieve functie van de Midwolderplas heeft overgenomen;

Hierdoor het parkeerterrein gelegen aan de Hora Siccamaweg haar functie verloren heeft; 

De ondergrond van het parkeerterrein eigendom is van Gronings Landschap; 

In de overeenkomst met Gronings Landschap de verplichting is opgenomen dat verwijdering van het parkeerterrein door de gemeente Scheemda moet worden uitgevoerd;

Dat aan het Emergobos tussen de D.H. Vinkersweg, de Ceresweg en de Emergoweg ook een parkeerterrein is gelegen; 

Dat ondergrond van dit parkeerterrein eigendom is van Staatsbosbeheer; 

Dat dit parkeerterrein overlast veroorzaakt onder andere in de vorm van illegale vuilstort; 

Dat Staatsbosbeheer deze overlast wil verminderen; 

Dat Staatsbosbeheer het parkeerterrein daarom wil afsluiten voor gemotoriseerd verkeer; 

Dat bovengenoemd parkeerterreinen gelegen zijn in de gemeente Oldambt en voor een ieder toegankelijk zijn; 

Gelet op het bepaalde Gelet op artikel 7 en artikel 9 lid 1 en 2 van de Wegenwet 1994 en in relatie tot artikel 18 van de Wegenverkeerswet:

BESLUIT

Tot het afsluiten van het parkeerterrein bij de Midwolderplas met een aarden wal en bij het Emergobos met een slagboom.

 

Winschoten 7-11-2018

Namens deze,

R. Bakker

Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt kan door iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouder van de Gemeente Oldambt, postbus 175, 9670 AD Winschoten.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste het volgende bevatten:

 

 • 1.

  De naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  De gronden van het bezwaar.