Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 63692

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Druten

Logo Druten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten;

de burgemeester van Druten;

ieder voor zover bevoegd;

namens deze de domeinmanager bedrijfsvoering van de Werkorganisatie Druten-Wijchen;

gelet op het bepaalde in artikel 5:11 ev van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • 1.

  de medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Fysieke Leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team juridische ondersteuning Fysieke Leefomgeving

   

  • -

   Juridisch Adviseur A Fysieke Leefomgeving (adviseur IV, code 4.6.01)

  • -

   Juridisch Adviseur B Fysieke leefomgeving (adviseur V, code 4.6.02)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Algemene Plaatselijke Verordening

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • Woningwet

  • Wet ruimtelijke ordening

  • Monumentenwet, Erfgoedwet, Erfgoedverordening

  • Wet milieubeheer

  • Wet geluidhinder

  • Wet bodembescherming

  • Leegstandswet

  • Huisvestingswet

  • Wet natuurbescherming

  • Wet inzake luchtverontreiniging

  • Marktverordening

  • Wet op de kansspelen

 • 2.

  de medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Fysieke Leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team gebiedsinrichting en milieu

   

  • -

   Beleidsadviseur B Gebiedsinrichting en milieu (medewerker ontwikkeling III, code 4.4.02)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Monumentenwet, Erfgoedwet, Erfgoedverordening

 • 3.

  Gereserveerd

   

 • 4.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team Fysiek

   

  • -

   Toezichthouder/ BOA (medewerker handhaving IV, code 2.2.05)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Algemene Plaatselijke Verordening

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • Woningwet

  • Wet ruimtelijke ordening

  • Monumentenwet, Erfgoedwet, Erfgoedverordening

  • Wet milieubeheer

  • Wet geluidhinder

  • Wet bodembescherming

  • Leegstandswet

  • Huisvestingswet

  • Wet natuurbescherming

  • Wet inzake luchtverontreiniging

  • Drank- en Horecawet mits voldaan wordt aan artikel 3 van de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet

  • Marktverordening

  • Wet op de kansspelen

  • Wet basisregistratie personen

 • 5.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team Fysiek

   

  • -

   Vergunningverlener A (medewerker beleidsuitvoering II, code 2.2.01)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Algemene Plaatselijke Verordening

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • Woningwet

  • Wet ruimtelijke ordening

  • Monumentenwet, Erfgoedwet, Erfgoedverordening

  • Wet milieubeheer

  • Wet geluidhinder

  • Wet bodembescherming

  • Leegstandswet

  • Huisvestingswet

  • Wet natuurbescherming

  • Wet inzake luchtverontreiniging

  • Marktverordening

  • Wet op de kansspelen

 • 6.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team Fysiek

   

  • -

   Vergunningverlener B (medewerker beleidsuitvoering III, code 2.2.02)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Algemene Plaatselijke Verordening

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • Woningwet

  • Wet ruimtelijke ordening

  • Monumentenwet, Erfgoedwet, Erfgoedverordening

  • Wet milieubeheer

  • Wet geluidhinder

  • Wet bodembescherming

  • Leegstandswet

  • Huisvestingswet

  • Wet natuurbescherming

  • Wet inzake luchtverontreiniging

  • Marktverordening

  • Wet op de kansspelen

  • Wet basisregistratie personen

 • 7.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening, artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen en artikel 8 en 10 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team Fysiek

   

  • -

   Handhaver bouwzaken (medewerker handhaving I, code 2.2.03)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Algemene Plaatselijke Verordening

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • Woningwet

  • Wet ruimtelijke ordening

  • Monumentenwet, Erfgoedwet, Erfgoedverordening

  • Wet milieubeheer

  • Wet geluidhinder

  • Wet bodembescherming

  • Leegstandswet

  • Huisvestingswet

  • Wet natuurbescherming

  • Wet inzake luchtverontreiniging

  • Marktverordening

  • Wet op de kansspelen

  • Wet basisregistratie personen

  • Wet basisregistratie adressen en gebouwen

 • 8.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Fysieke leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 8 en 10 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 6 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team GEO informatie

   

  • -

   Adviseur geo informatie (medewerker gegevens I, code 4.7.01)

  • -

   Medewerker geo (medewerker gegevens III, code 4.7.02)

  • -

   Ondersteunend medewerker geo (medewerker gegevens IV, code 4.7.03)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Wet basisregistratie adressen en gebouwen

  • Wet basisregistratie grootschalige topografie

 • 9.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Fysieke leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team Ruimtelijk beheer

   

  • -

   Wijkbeheerder Team Noord (medewerker toezicht IV, code 4.8.01)

  • -

   Wijkbeheerder Team Zuid (medewerker toezicht IV, code 4.9.01)

  • -

   Wijkbeheerder Team Centrum (medewerker toezicht IV, code 4.10.01)

  • -

   Wijkbeheerder Team Buitengebied (medewerker toezicht IV, code 4.11.01)

  • -

   Voorman wijkbeheer Team Noord (medewerker technische uitvoering II, code 4.8.02)

  • -

   Voorman wijkbeheer Team Zuid (medewerker technische uitvoering II, code 4.9.02)

  • -

   Voorman wijkbeheer Team Centrum (medewerker technische uitvoering II, code 4.10.02)

  • -

   Voorman wijkbeheer Team Buitengebied (medewerker technische uitvoering II, code 4.11.02)

  • -

   Technisch medewerker ruimtelijk beheer Team Centrale taken (medewerker toezicht III, code 4.12.01)

  • -

   Medewerker wijkbeheer Team Centrale taken (medewerker technische uitvoering III, code 4.12.03)

  • -

   Technisch medewerker ruimtelijke beheer Team Druten (medewerker toezicht III, code 4.13.01)

  • -

   Medewerker wijkbeheer Team Druten (medewerker technische uitvoering III, code 4.13.02)

  • -

   Werkvoorbereider ruimtelijk beheer (medewerker ontwerp en voorbereiding IV, code 4.14.01)

 • Team voorbereiding en uitvoering

   

  • -

   Adviseur CCT beleid (medewerker ontwerp en voorbereiding III, code 4.1.01)

  • -

   Werkvoorbereider CCT (medewerker ontwerp en voorbereiding IV, code 4.1.02)

  • -

   Toezichthouder CCT (medewerker toezicht IV, code 4.1.03)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Algemene plaatselijke verordening

  • Wegsleepverordening

  • Afvalstoffenverordening

  • Wet natuurbescherming

  • Algemene verordening ondergrondse infrastructuren

 • 10.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team Burgerzaken

   

  • -

   Medewerker burgerzaken B (medewerker publiek I, code 2.6.02)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Wet basisregistratie personen

 • 11.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Sociale Leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 76A Participatiewet, artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team IBO

   

  • -

   Sociaal rechercheur (medewerker beleidsuitvoering II, code 3.5.01)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Participatiewet

  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  • Jeugdwet

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

 • 12.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 76A Participatiewet, artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team inkomen en ondersteuning

   

  • -

   Consulent fraudepreventie (medewerker beleidsuitvoering II, code 2.5.04)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Participatiewet

  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  • Jeugdwet

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

 • 13.

  De medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 76A Participatiewet, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, voor het grondgebied van de gemeente Druten:

   

  Team inkomen en ondersteuning

   

  • -

   Consulent inkomen (medewerker beleidsuitvoering II, code 2.5.01)

  • -

   Consulent schuldhulpverlening (medewerker beleidsuitvoering II, code 2.5.02)

 • Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • Participatiewet

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

 • 14.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 mei 2018.

   

 • 15.

  Het aanwijzingsbesluit d.d. 9 mei 2018 wordt ingetrokken.

Bezwaar

Binnen zes weken kunt u en andere belanghebbenden tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Druten. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag nadat dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • telefoonnummer en/of emailadres van de indiener;

 • datum van het bezwaarschrift;

 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Uw bezwaar stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, p/a postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

Heeft u of een andere belanghebbende er een spoedeisend belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u sturen naar de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Als u zo’n verzoek indient moet u bij het college van burgemeester en wethouders ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening meesturen. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aldus besloten op 14 augustus 2018

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Namens de burgemeester,

M. Mom

Domeinmanager Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl