Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2018, 63411Ongewenstverklaring vreemdelingen

Ongewenstverklaringen vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 7 november 2018, onder nummer K1-48233579119, is de vreemdeling Adil Bouchouh, geboren op 7 december 1990 te Rotterdam van Marokkaanse nationaliteit, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard. De vreemdeling of zijn gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL. Tegen de beschikking kan binnen vier weken volgend op de dag van deze aankondiging beroep worden aangetekend bij de rechtbank Den Haag. Het beroepschrift moet worden verzonden naar Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 7 november 2018, onder nummer K1-2642144648, is de vreemdeling Sara Chamkhi, geboren op 26 september 1996 van Marokkaanse nationaliteit, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard. De vreemdeling of haar gemachtigde kan de beschikking opvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Team 4 A&B Den Haag, Postbus 18, 9560 AA TER APEL. Tegen de beschikking kan binnen vier weken volgend op de dag van deze aankondiging beroep worden aangetekend bij de rechtbank Den Haag. Het beroepschrift moet worden verzonden naar Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.