Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6132

Gepubliceerd op 14 februari 2018 09:00Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 19 januari 2018, nr. 2186092, houdende tot ontslag van een lid van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 13 van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 maart 2018 wordt op haar verzoek eervol ontslagen als lid van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken: mevrouw prof. dr. C.R.J.J. Rijken, te Tilburg.

Van dit besluit zal een mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Dit besluit zal in afschrift worden gezonden aan de betrokkene en aan de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken.

Den Haag, 19 januari 2018

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl