Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2018, 61205Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 24 oktober 2018, kenmerk 1436592-183110-WJZ, houdende wijziging van het bedrag vermogenstoets zorgtoeslag met ingang van 1 januari 2019

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt ‘€ 83.415’ telkens vervangen door ‘€ 84.416’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt met ingang van 1 januari 2019 in artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag (hierna:Wzt), het bedrag van € 83.415 in € 84.416.

Ingevolge artikel 2a, tweede lid, van de Wzt, wordt bij het begin van het kalenderjaar het bedrag genoemd in het eerste lid van dat artikel, gewijzigd overeenkomstig de tabelcorrectiefactor voor de inkomstenbelasting. Deze bedraagt 1,2% hetgeen resulteert in een indexatie van € 1001.

Verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen plus € 84.416 hebben geen recht op de zorgtoeslag.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de regeldruk. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) kan zich vinden in deze conclusie.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins