Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 60004OverigVastgesteld visie klimaatadaptatie en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022;

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 11 oktober 2018 (2018-301) de visie klimaatadaptatie en het bijbehorend uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022 heeft vastgesteld.

Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. We krijgen te maken met heftigere regenbuien, langere droge periodes, meer en hetere zomerse dagen en nachten. De precieze verandering hangt nog van veel factoren af, maar duidelijk is dat de weersomstandigheden extremer worden in Nederland. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren, moet gemeente Nieuwegein nu al stap voor stap investeren in een klimaatbestendige inrichting van de stad en de samenleving hierop voorbereiden. Dit kunnen we niet alleen maar doen we samen met de partners in de stad en de regio. Om richting te geven aan deze opgave is een visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma opgesteld, en een inspiratieboek met aansprekende klimaat adaptieve maatregelen.

 

Inzagetermijn

Met ingang van 23 oktober tot en met 3 december ligt het besluit ter inzage.

 

Nieuwegein, 18 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.