Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 5998VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Stationsweg 91 Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 2 februari tot en met donderdag 15 maart 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning verbouwing en uitbreiding hotel Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

Hotel Breukelen wordt op de begane grond geheel verbouwd. Aan de noordzijde wordt een twee laags gebouw gerealiseerd met zalencentrum en kantoorruimten op de verdieping. Het restaurant wordt aan de zuidzijde vergroot met één bouwlaag.

Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVStationsweg91BRK-OW0) is vanaf vrijdag 2 februari 2018

te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  en na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 2 februari 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).