Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandsmeerStaatscourant 2018, 59569VergunningenHogere waarde geluid Kanaaldijk 102 te Landsmeer

Logo Landsmeer

Het college van Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontwerpbesluit is genomen voor het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder, voor de bouw van een tweede bedrijfswoning op perceel Kanaalweg 102 te Landsmeer.

Het hogere waarden besluit heeft betrekking op de geluidszone aan de Kanaaldijk en de Provinciale weg N247/Slochterweg waarbij de woning wordt gerealiseerd.

Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 24 oktober 2018 gedurende 6 weken op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur woensdag 7.30 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur ter inzage bij de Publieksbalie, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.

Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de heer B. Visser. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Gemeente Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1120 AA te Landsmeer, onder vermelding van “Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder omgevingsvergunning Bouwen woning Kanaaldijk 102 te Landsmeer”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer B. Visser, telefoonnummer 06-11315147.

Gemeente Landsmeer, 23 oktober 2018