Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Haarlemmerliede en SpaarnwoudeStaatscourant 2018, 59360VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), Spaarndam, Kerkweg 4, 2064 KP, bouwen van een woning, uitbreiden van een boerencamping naar 25 staanplaatsen, verzenddatum 19-10-2018, zaaknummer 2562648, olonummer 3333635.

Logo Haarlemmerliede en Spaarnwoude

U kunt ons laten weten waarom u het niet met dit ontwerpbesluit eens bent. Wij noemen dit een zienswijze. U moet dit binnen zes weken na deze bekendmaking doen.

Wilt u het ontwerpbesluit lezen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 0900 1852.

Wat doen wij met een zienswijze? Wij bekijken deze zienswijze voor wij een besluit nemen op de aanvraag. Het kan zijn dat wij het besluit dan veranderen.

Hoe kan u een zienswijze geven?

Wij hebben graag dat u uw zienswijze schriftelijk geeft. U kunt uw zienswijze sturen naar:

Gemeente Haarlemmermeer

Cluster Veiligheid

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Maak dan een afspraak via telefoonnummer 0900 1852.

Bent u het straks niet eens met het definitieve besluit?

Dan kunt u beroep indienen. U kunt dit alleen doen als u ook een zienswijze heeft gegeven.