Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 59320

Gepubliceerd op 23 oktober 2018 09:00Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 september 2018 tot wijziging van de Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, houdende het schrappen van een eis van onverenigbaarheid van functies voor leden van de commissie (Verordening tot wijziging van de Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen, alsmede artikel 36 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3 van de Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen vervalt het vijfde lid, onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid.

ARTIKEL II

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in de Staatscourant.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot wijziging van de Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Den Haag, 21 september 2018

M.I. Hamer voorzitter

V.C.M. Timmerhuis algemeen secretaris

TOELICHTING

Artikel 3, vijfde lid, van de Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) bepaalt dat het onafhankelijke lidmaatschap of het onafhankelijke plaatsvervangend lidmaatschap onverenigbaar is met het lidmaatschap of het plaatsvervangend lidmaatschap van de Raad. In de praktijk komt dit er op neer dat kroonleden geen lid van de CKA zouden kunnen worden. Voor andere SER-commissies geldt in principe dat kroonleden benoemd kunnen worden tot lid van die commissie, omdat zij ten behoeve van commissieactiviteiten onafhankelijk van overige raadsactiviteiten tot een oordeel kunnen komen. Naar de huidige inzichten kan dit uitgangspunt ook voor de CKA gelden. Er lijken in dit verband geen omstandigheden te bestaan die zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling of schijn van partijdigheid. Deze kroonleden zijn – net als de andere CKA-leden – bij voorkeur jurist of arts.

Den Haag, 21 september 2018

M.I. Hamer voorzitter

V.C.M. Timmerhuis algemeen secretaris


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl