Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 59247VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Klompweg 30 in Nigtevecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 19 oktober 2018 tot en met donderdag 29 november 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Klompweg 30 in Nigtevecht ter inzage ligt.

Inhoud

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten ‘bouwen van een bouwwerk’ (het bouwen van een stal) en ‘het veranderen en in werking hebben van een inrichting’ (milieu).

Inzien

Het ontwerpbesluit (dossiernummer 180327) is vanaf vrijdag 19 oktober 2018 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 19 oktober 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer P. Schoemaker (14 0346).