Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2018, 59069OverigBeleidsregel cumulatief toetsen fijn stof uit veehouderijen Nederweert

Logo Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2018 de beleidsregel cumulatief toetsen fijn stof uit veehouderijen vastgesteld.  Deze beleidsregel ziet er op toe dat bij toetsing van de fijn stof concentratie uit een veehouderij ook de omliggende veehouderijen gedetailleerd in de berekening worden meegenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Louwers, telefoonnummer (0495) 677 111.

De beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.  

U kunt de beleidsregel en de daarbij horende instructie digitaal raadplegen via www.nederweert.nl onder bestuur en organisatie/ verordeningen en regels en via www.overheid.nl

 

Nederweert, 16 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Nederweert