Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2018, 58984OverigOntwerp omgevingsvergunning verplaatsen paardenbak Elswoutshoek te Overveen

Logo Bloemendaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om op basis van artikel 2.1, eerste lid onder f van de Wabo, medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een paardenbak op landgoed Elswoutshoek te Overveen.

 

Inzage

De ontwerp omgevingsvergunning en daarbij behorende stukken liggen met ingang van 18 oktober tot en met 28 november 2018 ter inzage.

 

Zienswijze indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvergunning. U kunt uw zienswijze opsturen naar het college van Burgemeester en wethouders, postbus 201, 2050 AE te Overveen, postbus 201, 2050 AE te Overveen of mailen naar gemeente@bloemendaal.nl. U kunt uw zienswijze tot en met 28 november 2018 indienen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het plan, neem dan contact op met de heer H. Egthuijsen (023 – 5225 605 of h.egthuijsen@bloemendaal.nl).