Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2018, 58395Overig

Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt mee dat hij, op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit uitoefenen medisch beroep BES op 9 oktober 2018, kenmerk BES2018063, heeft besloten een ontheffing als bedoeld in artikel 3 van het Besluit uitoefenen medisch beroep BES te verlenen tot 9 oktober 2022 aan:

de heer F.F. van der Meulen, geneeskundige, heelkunde, geboren 29 april 1962.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, het hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten 3 van het Agentschap CIBG, J.C.H. Konings