Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van StateStaatscourant 2018, 58323Overig

Vacatures Staatsraden, Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter. Zij streeft naar tijdige en zo finaal mogelijke geschilbeslechting op hoog niveau, en draagt bij aan rechtsontwikkeling en aan rechtseenheid. Dat gebeurt in een omgeving waarin digitaal werken en digitaal procederen in toenemende mate belangrijk zijn.

In verband met het vertrek van enkele staatsraden in 2019 is de Afdeling bestuursrechtspraak op zoek naar kandidaten die hun bekwaamheid of deskundigheid hebben bewezen op het gebied van wetgeving, bestuur of rechtspraak dan wel in aangelegenheden die daaraan raken. Met het oog op de vervulling van deze vacatures is de Raad op zoek naar personen die in aanmerking willen komen voor de functie van

staatsraad v/m

Bijzondere kennis van het vreemdelingenrecht en/of het omgevingsrecht strekt tot aanbeveling.

Omvang benoeming

De omvang van de benoeming is voor ten minste drie dagen per week (0,6 fte), maar bij voorkeur vier of vijf dagen per week.

Benoemingsvereisten:

 • De hoedanigheid van meester in de rechten.

 • In het bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Competenties:

 • Inzicht in constitutionele verhoudingen en beginselen.

 • Het vermogen om de rechterlijke functie op hoog niveau te vervullen (juridisch-analytisch vermogen, luister- en besluitvaardigheid, communicatieve vaardigheden, omgevingsbewustzijn, oog voor de belangen van partijen en de achterliggende maatschappelijke belangen, collegialiteit, flexibiliteit en rechterlijke attitude).

 • Voor leden met rechterlijke ervaring:

  • het uitgeoefend hebben van de rechtersfunctie gedurende langere tijd binnen verschillende rechtsgebieden;

  • indien de ervaring niet op het gebied van de bestuursrechtspraak ligt, de capaciteit en de bereidheid om zich op korte termijn het bestuurs(proces)recht en de werkwijzen van de Afdeling bestuursrechtspraak eigen te maken.

 • Voor leden zonder rechterlijke ervaring:

  • aantoonbare topdeskundigheid op het gebied van het staats- en bestuursrecht;

  • de capaciteit en bereidheid zich op korte termijn het bestuurs(proces)recht en de werkwijzen van de Afdeling bestuursrechtspraak eigen te maken.

Informatie

Informatie over de functie kunt u inwinnen bij staatsraad mevrouw mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, voorzitter van de sollicitatiecommissie bestuursrechtspraak, telefoon 070 – 426 47 06.

Bezoldiging is bij wet geregeld.

De Raad van State wil graag kunnen beschikken over namen van personen die zelf voor een benoeming in aanmerking willen komen. Hij wil daarnaast ook graag geattendeerd worden op personen die voor deze vacatures in aanmerking zouden kunnen komen.

Reacties

Reacties op de vacatures worden graag binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie tegemoetgezien. U kunt deze richten aan:

Raad van State

T.a.v. de vice-president

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Op de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.